Publicatiedatum: 4 mei 2020

'De 12,6 miljoen euro die Wooncompagnie hier jaarlijks kwijt is aan de verhuurderheffing, komt linksom of rechtsom voor rekening van de huurders met een laag inkomen.'

 

Minister Ollongren (Wonen) vertelde de Tweede Kamer dat de woningcorporaties de verhuurderheffing nog wel kunnen betalen. Het is natuurlijk geen kwestie van wel of niet kunnen betalen, maar we kunnen ons geld maar een keer uitgeven. Verhuurderheffing betekent dat er minder geld beschikbaar is voor bouwen en verbeteren van sociale huurwoningen.

Onze directeur-bestuuurder Stefan van Schaik in gesprek met Aedes:

https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/verhuurdersheffing/verhuurderheffing-breekt-de-sociale-huursector-af.html

Er is tevens een evaluatie van de verhuurderheffing gepresenteerd door onderzoeksbureaus Companen en Thesor. In de evaluatie werd gekeken naar de aanleiding van de verhuurderheffing als naar de financiële en volkshuisvestelijke effecten. De onderzoekers concluderen dat de verhuurderheffing een substantieel negatief effect heeft op investeringen van corporaties. Deze evaluatie is uitgevoerd in opdracht van Aedes, VNG en Woonbond.

Lees het evaluatierapport hier:
https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/43457758778a4b27/original/Effecten-van-de-verhuurderheffing-op-het-wonen-in-Nederlandluatie-Verhuurderheffing-iov-Aedes-VNG-en-Woonbond-mei-2020.pdf