Publicatiedatum: 24 april 2023

In de Singelwijk in Edam zijn het de bewoners zelf die meedenken én werken aan het verbeteren van de leefbaarheid. Samen met de gemeente Edam-Volendam, Stichting Opspoor en Wooncompagnie buigen bewoners zich over de thema’s ‘Ontmoeten’ en ‘Jongeren’. Want als bewoners met plannen komen en betrokken zijn bij de uitvoering, kan dat veel veranderen voor de buurt. Een van de betrokken bewoners is Brahim Rezzak. 

Een betrokken bewoner
Brahim noemt zichzelf liever geen wijkambassadeur, maar een betrokken bewoner. Brahim Rezzak (46) zet zich graag in voor de Singelwijk en is blij dat er ‘eindelijk actie wordt ondernomen. Samen kunnen we onze wijk een betere naam geven. Dat onze wijk momenteel geen goede naam heeft, wordt onder meer veroorzaakt door de media-aandacht,’ zegt Brahim. ‘Door de verhalen die rondgaan, trekken jongeren van buitenaf hier naartoe ‘om samen iets te kunnen beleven’. Ik zeg niet dat ze altijd iets kwaads in de zin hebben, maar soms leidt dat tot onrust. Singelwijk is een beetje het centrum van Edam geworden voor jeugd die samen wil komen.’

Weinig voorzieningen
Van dat imago moet de Singelwijk af, vindt Brahim. ‘Dat kan door onze wijk anders in te richten en anders om te gaan met de problematiek. Zo zouden we veel meer oog kunnen hebben voor de allerjongsten. Kinderen tot een jaar of tien zijn de jongeren van straks. Voor kinderen zijn er hier te weinig voorzieningen. Als kinderen op een leuke manier met elkaar omgaan, leggen we de basis voor een betere toekomst.’

Speeltuin of trampoline
‘Mogelijke oplossing is een speeltuin voor kinderen op een centrale plek in de wijk. Laatst hebben bewoners zelf een trampoline op een stukje gemeentegrond geplaatst en daar werd veel gebruik van gemaakt. De trampoline is weggehaald omdat de gemeente anders niet kon maaien. Waarom geen vaste trampoline ingraven of kunstgras aanleggen? Het gaat erom dat kinderen lekker spelen. Dat ze zich samen vermaken. Ik ben er ook een groot voorstander van om De Piramide te laten fungeren als buurtcentrum, waar alle bewoners samenkomen.’

Oplossingen zoeken
Volgens Brahim kunnen volwassen buurtbewoners in de regel redelijk goed met elkaar overweg. ‘De één is wat feller dan de ander, maar dat heb je overal. We hebben allemaal te maken met dezelfde situatie, willen allemaal een betere wijk en zoeken samen naar oplossingen. Het is wel belangrijk dat bewoners, ongeacht hun achtergrond, daaraan meedoen.’

‘We zijn allemaal Edammers’
Volgens Brahim zijn er ontwikkelingen die geen gunstige invloed hebben op de leefbaarheid in de wijk. ‘Zo hebben we te maken met de kracht van de social media: als er iets in de buurt gebeurt, is dat zó bekend. Dat leidt vaak tot verhitte discussies. Daarnaast wonen in de Singelwijk veel mensen met verschillende nationaliteiten. Je ziet nog steeds dat jongeren worden afgerekend op de afkomst van hun ouders, dat maakt het er niet makkelijker op. Het is ook zo dat, als er iets in een andere wijk gebeurt, met een andere samenstelling, dit veel minder aandacht krijgt. Dat is meten met twee maten. De jongeren in onze wijk zijn Edammers, we zijn allemaal Edammers.’

Eindelijk actie
Brahim houdt van Edam. En van de wijk waar hij woont. ‘Ik ben blij dat er eindelijk actie wordt ondernomen, maar wat mij betreft had dat jaren geleden al moeten gebeuren. Ik vind dat er nog steeds te veel wordt gepraat en omslachtig wordt gewerkt. Sommige zaken zijn zo simpel. Hoe moeilijk is het om een speeltuin aan te leggen? Maar nogmaals: ik vind het goed dat er nu dingen op poten worden gezet. Dat kan zeker zijn vruchten afwerpen voor onze wijk. Beter later dan nooit.’