Publicatiedatum: 8 juli 2019

Buurtbemiddeling is nu ook beschikbaar voor huurders. Hiervoor hebben de gemeente Hollands Kroon en de corporaties Woningstichting Anna Paulowna, Woningbouwvereniging Beter Wonen en Wooncompagnie op donderdag 4 juli 2019 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee is buurtbemiddeling beschikbaar voor alle inwoners van Hollands Kroon.

In elke woonwijk komt het weleens voor: burenruzie. Of het nu gaat om geluidsoverlast, overlast van huisdieren, hangjongeren, pesterijen, een overhangende tak of schutting. Inwoners proberen er vaak eerst zelf uit te komen. Lukt dit niet dan kan er gratis buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Zij zijn getraind om te bemiddelen bij conflicten.

Wat is buurtbemiddeling?
Buurtbemiddelaars proberen buren weer met elkaar te laten praten en helpen bij het gesprek. Zij zijn neutraal, geven geen oordeel en hebben een geheimhoudingsplicht. Ze begeleiden het gesprek en proberen om de buren er gezamenlijk uit te laten komen.
Bij ieder conflict schakelen we altijd twee vrijwillige buurtbemiddelaars in. Zij hebben een gesprek met de eerste partij en benaderen daarna de tweede partij om de andere kant van het verhaal te horen. Als beide partijen daartoe bereid zijn, vindt een bemiddelingsgesprek plaats op een neutrale locatie.

Wat verandert er voor huurders in de gemeente Hollands Kroon
Huurders met oneenigheid die ze zelf niet op kunnen lossen, worden nog steeds geholpen. Alleen bellen ze nu niet meer Wooncompagnie maar Buurtbemiddeling Hollands Kroon. De ervaren bemiddelaars gaan met de betrokken partijen in gesprek om samen tot een oplossing te komen.

Geschikt voor buurtbemiddeling?
Problemen over geluidsoverlast, erfafscheidingen, overhangende bomen, overlast door kinderen, pesterijen,  overlast door huisdieren, vernielingen, rommel of vuilnis bij de woning, vreemde geuren, parkeeroverlast zijn geschikt voor buurtbemiddeling. Mishandeling, alcohol- of drugsverslaving, buitensporige agressie, crisissituaties, conflicten binnen één familie, onenigheid met instanties en burenruzies waarbij strafbare feiten zijn gepleegd zijn niet geschikt voor buurtbemiddeling. Hiervoor kunt u beter contact opnemen met instanties als politie, Brijderstichting Alkmaar (verslavingszorg), Meldpunt Vangnet & Advies Den Helder (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg).

Buurtbemiddeling inschakelen
Iedere inwoner van Hollands Kroon mag bij problemen gratis gebruikmaken van buurtbemiddeling. Voor informatie kunt u bellen met de coördinator buurtbemiddeling. Het aanmelden van een probleem kan digitaal via ons formulier. Na een intakegesprek bepaalt de coördinator of de klacht geschikt is voor buurtbemiddeling en selecteert vervolgens twee bemiddelaars.