Publicatiedatum: 4 oktober 2021

Langs de Dopsloot, aan de Lambertus Huisengastraat in Purmerend, is de vlag gehesen voor het bereiken van het hoogste punt op de straks groene daken van sedum. In opdracht van Wooncompagnie worden drie nieuwe appartementengebouwen met 70 sociale huurwoningen gerealiseerd door Bot Bouw uit Heerhugowaard. Een mooi aantal nieuwe woningen die hard nodig zijn in de huidige woningmarkt. Aansluitend worden in de volgende fase nog eens 26 sociale huurappartementen toegevoegd aan de woningvoorraad van Wooncompagnie.

Zo snel mogelijk meer dan duizend woningen erbij bouwen
‘Waar de nood het hoogst is bouwt Wooncompagnie in hoog tempo woningen erbij’, aldus Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie. ‘We zetten onze middelen maximaal in om bij te dragen aan het woningtekort. De komende jaren willen wij groeien door te bouwen. Het gaat ons daarbij niet om de groei van Wooncompagnie, maar om de groei van de sociale woningvoorraad’, aldus Van Schaik.  

Optimaal samenwerken
Wethouder Thijs Kroese benadrukt dat ‘Wonen’ een belangrijk speerpunt voor de gemeente is. ‘We willen resultaten laten zien als het om bouwen en wonen gaat. Die koers willen we doorzetten’, aldus Kroese.

Dat het goed mis is op de woningmarkt is duidelijk. Belangrijk is dat de landelijke overheid, de lokale overheid, bouwers en corporaties optimaal samenwerken om te zorgen dat het totale aanbod snel wordt verruimd. Het bouwen van nieuwe woningen is gelukkig dé prioriteit op de agenda van de komende gemeenteraadsverkiezingen. De urgentie voor nieuwe huurwoningen in Purmerend blijft onverminderd hoog. Pas als deze achterstand ingehaald worden, kan de vlag echt uit.

Happen met Bouwers
Op de bouwplaats aan trakteerde Wooncompagnie onlangs de vakmensen op de bouw. Hiermee spreekt de corporatie haar waardering uit voor de bouwvakkers die zich door weer en wind inzetten voor de realisatie van deze sociale huurwoningen. Zij zorgen er écht voor dat er straks weer 70 huishoudens een plek vinden in deze levendige stadse wijk.

Woonmatch
De verwachte oplevering van het eerste blok met woningen is januari 2022, de twee andere blokken volgen in de loop van 2022. De woningen worden geadverteerd op de website van Woonmatch Waterland.