Publicatiedatum: 17 september 2020

Vanuit de behoefte om woningzoekenden met acute woningnood een veilig thuis te kunnen bieden, hebben de gemeente Schagen en Wooncompagnie een intentieovereenkomst getekend voor de realisatie van een Corporatiehotel. Daarnaast sluit de gemeente haar ogen niet voor de woningnood en wil daarom zo snel mogelijk ook Flexwoningen realiseren voor 1 of 2 persoonshuishoudens. 

Het Corporatiehotel als een tijdelijk thuis
Als het samenleven niet meer gaat ontstaat in de praktijk vaak een moeilijke situatie, waar vooral kinderen de dupe van kunnen zijn. In het Corporatiehotel wordt onderdak geboden aan zogenaamde spoedzoekers die niet binnen de reguliere toewijzingssystematiek op korte termijn in aanmerking komen voor een woning. Een Corporatiehotel biedt tijdelijk woonruimte aan mensen met een urgente woningbehoefte, veelal ouders met kinderen die zich in een echtscheiding bevinden.

Bankslapen is niet de norm
Het vinden van woonruimte in de gemeente Schagen in de buurt van je kinderen is heel lastig en dat leidt vaak tot onnodige en extra spanningen. Dat dit niet bevorderlijk is voor alle betrokkenen in een toch al ingewikkelde tijd is klip-en-klaar. De problemen die hieruit kunnen ontstaan zijn schrijnend. Wethouder Jelle Beemsterboer: ‘Het gebeurt te vaak dat ouders op steeds wisselende woonplekken komen te wonen. Als gemeente vinden wij dat mensen met een verantwoordelijkheid voor kinderen een stabiele basis verdienen.’

Stefan van Schaik, directeur-bestuurder Wooncompagnie, is verheugd bij te kunnen dragen aan een oplossing in de gemeente Schagen. ‘Met het Corporatiehotel willen we deze gebroken gezinnen de kans geven om te herstellen van de moeilijke omstandigheden waarin ze verkeren. Na verloop van tijd is doorstromen naar koop of sociale huur een logische volgende stap’.

Snelheid en flexibiliteit 
Ook gaan de gemeente Schagen en Wooncompagnie zelfstandige Flexwoningen realiseren. Deze zijn bestemd voor het huisvesten van 1 of 2 persoonshuishoudens van alle leeftijden. De Flexwoning wordt uitgevoerd in een conceptueel bouwsysteem en kan daardoor gemakkelijk worden verplaatst en sneller gerealiseerd worden.

De noodzakelijkheid van een veilig thuis
De gemeente Schagen en Wooncompagnie willen samen de vrije val voor zijn en ouders en kinderen steunen in deze tussenperiode. De Flexwoningen moeten helpen te voorzien in de enorme behoefte aan woningen in de gemeente Schagen.

Haalbaarheid en planning
De gemeente onderzoekt momenteel waar de Flexwoningen kunnen worden geplaatst. Afhankelijk van de locatie kan het voorkomen dat deze Flexwoningen maximaal 10 jaar mogen blijven staan. In dat geval kunnen deze Flexwoningen verplaatst worden. De locatie voor het Corporatiehotel is gepland op het handbalveld aan de Piet Ottstraat te Schagen. De planning is om in het eerste kwartaal van 2021 duidelijkheid te kunnen geven over de financiële haalbaarheid en een doorkijk naar het ontwerp.