Publicatiedatum: 11 januari 2022

‘Dat ik namens de huurdersverenigingen ben benaderd om toe te treden als commissaris, vind ik een eer. Huurders zijn heel belangrijke stakeholders van een corporatie. Ik vind het mooi dat ik vanuit dat perspectief een steentje mag bijdragen.’ Dat zegt Yolanda Hoogtanders (49), die onlangs is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Wooncompagnie. De functie van commissaris sluit naadloos aan bij haar achtergrond, kennis, ervaring en werkzaamheden. ‘Juist die raakvlakken maken deze functie zo interessant.’

In het dagelijks leven is Yolanda Hoogtanders onder meer directeur van Werkom, een organisatie die mensen in Zaanstad en Purmerend helpt bij het vinden en behouden van een baan. ‘We gaan bij mensen, die daartoe zelf niet in staat zijn, op zoek naar hun eigen kracht. We bieden daarbij persoonlijke begeleiding, training, opleiding en werkervaring,’ zegt Hoogtanders, die ervaart dat de diversiteit en complexiteit binnen onze samenleving toenemen. ‘Dat is een ontwikkeling waar ook Wooncompagnie mee wordt geconfronteerd. Het wordt steeds ingewikkelder om zaken zo te organiseren dat mensen prettig leven en wonen. Samen kunnen we daarin ver komen.’

Met kritische blik
‘In mijn rol van commissaris volg ik met kritische blik de manier waarop Wooncompagnie het beleid uitvoert en sta ik het bestuur, waar nodig, met raad en daad terzijde. Er zijn verschillende kwesties die mijn speciale aandacht hebben. Hoe kom je in deze tijd van woning schaarste tot een goede en rechtvaardige verdeling van woningen, voor zittende en toekomstige huurders? Hoe ga je als woningcorporatie om met vraagstukken op het gebied van betaalbaarheid en duurzaamheid? Kortom, welke keuzes worden gemaakt en hoe legitimeer je die? En zijn de belangen van huurders hierin voldoende gewogen? Deze zaken drijven me,’ aldus Hoogtanders.

Yolanda Hoogtanders staat bekend als strateeg, verbinder en ondernemer. In onze hoofdstad runt zij Policy Productions, een samenwerkingsverband van kwaliteit gedreven en dienende professionals. Daarnaast is ze al enige tijd voorzitter van de Raad van Toezicht van het Amsterdamse IJburgcollege.

Ruime ervaring
Hoogtanders is specialist in samenwerkingsvraagstukken en heeft ruime ervaring met management, onderzoek en advies voor publieke organisaties. ‘Ik ken het lokale politieke landschap, het werkgebied van Wooncompagnie en kan me verplaatsen in de huurder,’ voegt ze daaraan toe. ‘Tot mijn vijfenveertigste woonde ik, met veel plezier, in een huurwoning. Wooncompagnie gaat voor goede, betaalbare woningen en voor een leefbare woonomgeving waarin plek is voor iedereen. Daar kan ik me helemaal in vinden.’