Publicatiedatum: 20 december 2022

Nadat Wooncompagnie na de zomer eigenaar is geworden van De Meermin is donderdag 15 december jl. een intentieovereenkomst gesloten. In de overeenkomst tussen De Zorgcirkel, gemeente Edam-Volendam en Wooncompagnie spreken partijen af bereid te zijn samen de haalbaarheid van de herontwikkeling voor De Meermin te onderzoeken. Alle partijen richten zich op een prettige samenwerking en een prachtig resultaat voor De Meermin in Edam.

Een vitale gemeenschapsvorm voor jong en oud
In de herontwikkeling van De Meermin ziet Wooncompagnie een gemeenschapsvorm waar ouderen een onderdeel van zijn. Dat doet Wooncompagnie graag door een gemeenschap te helpen creëren, waarbij jong én oud elkaar versterkt, maar ook woningzoekenden met de laagste inkomens én middeninkomens een thuis vinden. Dit zorgt voor een mooie balans en zo ontstaan fijne buurten. 

Herontwikkeling De Meermin van groot belang voor gemeente
Zoals ook in het coalitieakkoord benoemd is de ontwikkeling van De Meermin van groot belang voor Edam. In de woonzorgvisie heeft de Gemeente haar ambitie vastgelegd om al haar inwoners met een toekomstige zorgvraag zo lang als mogelijk zelfstandig en geschikt te kunnen blijven wonen.

Samenwerken voor behoud van toekomstige zorgbehoefte in Edam
De Zorgcirkel wil vanuit haar visie het volledige pakket aan zorg en ondersteuning bieden aan cliënten die deze professionele hulp nodig hebben. Om in de toekomstige zorgbehoefte te kunnen voorzien, met name in Edam, gaat De Zorgcirkel graag de samenwerking aan voor de herontwikkeling van De Meermin.

Huidige situatie van zorg en opvang
De Zorgcirkel is momenteel huurder van de twee buitenste gebouwen met in totaal 53 tweekamerwoningen en verleent aan een groot deel van de bewoners zorg.
Zorgcirkel wil haar zorgtaken op deze locatie in de toekomst graag voortzetten op basis van ‘scheiden wonen en zorg’. Om herontwikkeling mogelijk te maken zal De Zorgcirkel haar huurpositie de komende maanden afbouwen. De gemeente Edam-Volendam is tijdelijk gebruiker van het middelste gebouw ten behoeve van Oekraïense vluchtelingen.

Wooncompagnie, De Zorgcirkel en de gemeente Edam-Volendam verheugen zich op een vruchtbare samenwerking.