Publicatiedatum: 9 november 2021

In nieuwe gebouwen worden tegenwoordig regelmatig plekken gecreëerd voor vogels en vleermuizen waar ze kunnen broeden of verblijven. Zo ook bij de nieuwbouw van het appartementencomplex aan het Westerpark in Schagen. In het voorjaar van 2022 zullen niet alleen 35 huishoudens er hun thuis vinden, maar ook gierzwaluwen en vleermuizen. Het creëren van deze plekken gebeurt door kasten en neststenen in de muur te metselen. Dit zijn holle stenen waar een opening in is verwerkt en die goed te vinden zijn voor de dieren.

Afhankelijk van verblijfplaatsen in gebouwen
De gierzwaluwen en vleermuizen brengen hun jongen groot in gebouwen. Gebouwen spelen hiermee een belangrijke rol in de leefomgeving van deze dieren. Stadsvogels en vleermuizen zijn al honderden jaren afhankelijk van mensen voor hun woonruimte. Door onder meer isolatie en betere afdichting van gaten en kieren onder daken hebben ze steeds meer moeite met een plekje vinden.

Natuur als onderdeel van gebouwen en straten
Wethouder Hans Heddes: “Natuur moet onderdeel uitmaken van gebouwen en straten. Dit hebben wij in ons duurzaamheidsprogramma opgenomen en hier staan wij voor. Door verblijfplaatsen voor deze soorten beschikbaar te stellen, werken we aan de biodiversiteit in onze gemeente. Het zijn ook nog eens dieren die ons een dienst bewijzen: ze eten bijvoorbeeld muggen en Buxusmotten en doen daarmee aan natuurlijke plaagdierbestrijding”.

Samenwerken aan natuurinclusieve maatregelen
Het inbouwen van de kasten is een voorbeeld van een zogenaamde natuurinclusieve maatregel. Andere voorbeelden van natuurinclusieve maatregelen zijn groene daken en gevels, gericht op onder andere insecten. Het verwerken van de nestkasten in de muren van het appartementencomplex komt voort uit een samenwerking tussen Wooncompagnie en de gemeente Schagen. Zij willen in de toekomst vaker samenwerken om deze maatregelen bij zowel nieuwbouw, als bestaande woningen te realiseren.