Publicatiedatum: 9 november 2020

Noord-Holland gaat gezamenlijk de strijd aan tegen drugscriminaliteit. Met de handtekening van burgemeester Jan Hamming van de gemeente Zaanstad is het Drugsconvenant in Noord-Holland officieel van kracht geworden. De burgemeesters van de 33 andere gemeenten in de politieregio Noord-Holland gingen Hamming afgelopen maand voor. Naast gemeenten is het Drugsconvenant getekend door de politie Noord-Holland, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, woningcorporaties en woningbouwverenigingen, netwerkbeheerders, drinkwaterbedrijven, waterschappen, intergemeentelijke sociale diensten en omgevingsdiensten.

In het convenant staan afspraken over het onderling uitwisselen van informatie, zodat hennepkwekerijen en drugslabs nog beter kunnen worden opgespoord. Dat een water- of electriciteitsleverancier een abnormale afname van water of elektra meldt, bijvoorbeeld. Het doel is om het moeilijker te maken om drugs te produceren, te verwerken, op te slaan en te verhandelen.

Jan Hamming: ‘We moeten keihard de strijd aangaan met de georganiseerde drugscriminaliteit. Het gebeurt overal en is dichterbij dan veel mensen denken. De tijd van wegkijken is voorbij, het is nu zaak van aanpakken. Ik ben blij dat politie, justitie, de overheid en private partijen hierin zo goed samenwerken.’

Ondermijning
Drugscriminaliteit brengt met zich mee dat de onderwereld zich met behulp van crimineel vergaard kapitaal verweeft met de bovenwereld. Dat noemen we ondermijning. Om dit effectief te kunnen aanpakken, is samenwerking tussen verschillende partners noodzakelijk. Voor de opsporing en de vervolging. Daders krijgen niet alleen te maken met strafrechtelijke sancties, maar ook met bestuurlijke.

Emile Delahaij, eenheidscoördinator synthetische drugs bij de politie Noord-Holland: ‘Voorheen werkten we met het zogenaamde ‘hennep-convenant’. De afgelopen jaren hebben andere vormen van druggerelateerde criminaliteit echter een vlucht genomen. Het nieuwe en verruimde convenant heeft betrekking op zowel hennepteelt als op de productie van bijvoorbeeld cocaïne en synthetische drugs. Met een goede en snelle uitwisseling van informatie tussen partners komen vermoedens van drugscriminaliteit eerder aan het licht en kunnen we beter samenwerken om hier tegen op te treden en de leefomgeving in Noord-Holland veiliger te maken.’

Milieuproblematiek
De georganiseerde drugscriminaliteit zorgt voor veel overlast en gevaarzetting in woonwijken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied. Ook gaat het gepaard met verschillende soorten fraude, zoals belastingontduiking, uitkerings- en zorgfraude en het witwassen van crimineel vermogen, illegale bewoning en energiediefstal. Zo worden de openbare orde en veiligheid en lokale economieën bedreigd. En ook het milieu loopt schade op.

Kirsten Barnhoorn-Lakerveld van Hoogheemraadschap van Rijnland: ‘Het dumpen van het chemisch afval van een drugslab veroorzaakt enorme milieuschade. En het opruimen ervan kost veel geld. Dankzij dit convenant wordt de kans groter dat wij de gemaakte opruimkosten op de daders kunnen verhalen. Zo pakken we ze niet alleen strafrechtelijk aan, maar draaien ze ook financieel op voor de schade die zij veroorzaken.’

Verdachte situaties melden
De politie is vaak afhankelijk van meldingen om drugsproductielocaties te kunnen oprollen. Vaak heeft de omgeving wel vermoedens ‘dat er iets niet pluis is’ maar meldt men dit niet. Vermoedt u een drugslab of hennepkwekerij? Bel dan de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Een lab of kwekerij kan zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. De productie van drugs is levensgevaarlijk voor de (directe) omgeving. De politie neemt daarom informatie en tips hierover altijd hoog op. Meer informatie over de gevaren van drugsproductielocaties en hoe u ze kunt herkennen, vindt u op de website www.nhdrugsalert.nl.

Lees hier het Convenant Aanpak Drugslocaties Noord-Holland 2020-2025.