Publicatiedatum: 16 februari 2022

De voorbereidingen voor een nieuwe verdeling van de sociale huurwoningen in Zaanstreek-Waterland zijn gestart. De veranderingen gaan begin 2023 in.

Het nieuwe puntensysteem
In het nieuwe systeem moeten mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod komen. Met dit nieuwe systeem is wachttijd (inschrijfduur) niet meer de enige factor, ook gaan zoekpunten en situatiepunten een rol spelen. Door meer te zoeken kunnen extra punten worden opgebouwd. Bepaalde groepen huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Het gaat om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en jongeren in een problematische situatie. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning mag gaan huren.

Uitlegbaar en uitvoerbaar
Uitgangspunt voor het nieuwe puntensysteem is dat het begrijpelijk en uitvoerbaar moet zijn. Tijdens de bouw van de nieuwe ICT-systemen worden daarom testpanels van woningzoekenden ingezet. Zijn woningzoekenden straks voldoende in staat het nieuwe puntensysteem te begrijpen en de juiste acties te ondernemen? De testresultaten kunnen invloed hebben op de inrichting van WoningNet en Woonmatch én op de planning. Daarom kan nu nog geen definitieve datum voor de invoering van het nieuwe puntensysteem worden afgegeven en wordt voorlopig begin 2023 aangehouden. Halverwege dit jaar wordt een definitieve ingangsdatum vastgesteld.

Alle informatie over het nieuwe systeem is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl

Tot het nieuwe puntensysteem wordt ingevoerd, verandert er niets aan de manier waarop nu woningen worden toegewezen.