Publicatiedatum: 2 juli 2019

Namens de gemeente Purmerend, Odion en de Wooncompagnie ondertekenden wethouder Thijs Kroese, Annemarie van Dalen en Steven van Schaick de intentieverklaring voor nieuwbouw aan de Aletta Jacobslaan.
De plannen

De gemeente, Odion en Wooncompagnie hebben hiermee met elkaar afgesproken het idee verder uit te werken en te onderzoeken of het haalbaar is: een zorggebouw met zorgappartementen inclusief dagbesteding en een appartementengebouw met sociale huurappartementen. Op de plek staat nu een schoolgebouw waar het Clusiuscollege tijdelijk gebruik van maakt. Dat is vanaf volgend schooljaar niet meer nodig.
De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang, nieuwbouw verlaagt die druk natuurlijk niet in de mate die gewenst is. 'Als het plan doorgaat, is het daarom de bedoeling om voorrang te verlenen aan huurders die een sociale huurwoning achterlaten. Daar profiteren mensen die op de wachtlijst staan de vruchten van'.