Publicatiedatum: 13 oktober 2023

Stichting ‘Wonen met een Ztje en woningcorporatie Wooncompagnie hebben samen een intentieovereenkomst getekend voor het woonproject De Veldwachter in Schagen. Dichtbij het stadscentrum en station worden momenteel appartementen gebouwd voor betrokken bewoners die zich graag voor elkaar inzetten.  

Een combinatie van bewoners die elkaar versterken
Jong en oud, alleenstaand en samenwonenden, zelfstandig en wat minder zelfredzaam. In het woongebouw komt ook een aantal jongvolwassen bewoners met autisme te wonen. In de Veldwachter wonen straks mensen in een omgeving met betrokken buren die van betekenis willen zijn voor elkaar. Bewoners wonen zelfstandig, maar bieden elkaar de helpende hand wanneer dat nodig is. De gemeenschappelijke ruimte wordt het kloppend hart van woongebouw De Veldwachter.

Een fijn thuis voor iedereen  
Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie: ‘Als volkshuisvester voelt Wooncompagnie een brede verantwoordelijkheid. Woningzoekenden zijn geen groep mensen die allemaal precies hetzelfde zoeken. Zo kwamen we in gesprek met de Stichting Wonen met een Ztje. Uit die gesprekken kwam al snel naar voren dat we een bijdrage willen leveren aan het creëren van een fijne woonomgeving voor deze jongvolwassenen’.

Willem van der Voort, voorzitter Stichting Wonen met een Ztje vult aan: ‘Wat als we deze individuele mensen zo bij elkaar laten wonen dat ze elkaar kunnen versterken? Waar de ene bewoner wat hulp nodig heeft, is de ander graag actief en betrokken bij zijn buren. Waar de ene bewoner zich soms wat alleen voelt, is de andere bewoner graag onder de mensen’. Juist met deze mix willen Wooncompagnie en de stichting een diverse en warme woongemeenschap creëren. Deze inclusieve groep van bewoners maakt dat iedereen zich straks thuis kan voelen in De Veldwachter.

Toewijzing via Woonmatch en Commissie van Toewijzing
Het totale nieuwbouwproject bestaat uit diverse woongebouwen, waarvan één gebouw is bestemd voor 28 sociale huurwoningen met een gezamenlijke ontmoetingsruimte. De helft van de woningen komt beschikbaar voor 55 plussers. De woningen worden geadverteerd in het eerste halfjaar van 2024 op de website van Woonmatch Kop van Noord Holland. Naast de reguliere toewijzingsregels wordt ook gekeken naar de motivatie van woningzoekenden.

De Commissie van Toewijzing bestaat uit medewerkers van Wooncompagnie en Stichting Wonen met een Ztje. De oplevering staat gepland in het derde kwartaal van 2024.