Publicatiedatum: 23 december 2022

Per 1 februari 2023 start Timon Pos in de functie van Regisseur Financiën bij Wooncompagnie. Directeur-bestuurder Stefan van Schaik is verheugd met zijn komst: ‘Met Timon halen we een ervaren financieel directeur in huis die veel ervaring heeft opgedaan bij zowel grote als kleine corporaties. Die ervaring gaat ons helpen om maximaal volkshuisvestelijk te presteren, zonder de financiële kaders uit het oog te verliezen.’

De juiste financiële keuzes gemaakt met een volkshuisvestelijk hart
Timon is zijn carrière gestart bij KPMG-accountants. ‘In de tijd dat ik werkzaam ben geweest bij KPMG was de combinatie van de cijfers aan de harde kant en de juiste keuzes maken voor de zachte maatschappelijke kant mijn grootste drijfveer’, aldus Timon. Daarna zette Timon zijn carrière voort bij de corporatiesector. Bij woningcorporatie Eigen Haard uit Amsterdam heeft Timon de Woningwet én de financiële consequenties daarvan toegepast in de organisatie. ‘Het eigen maken van de gevolgen van deze wet in combinatie met een fusie en het samenvoegen van twee administraties waren een mooie uitdaging voor mij’, aldus Timon.

De problemen van de wooncrisis op steeds grotere schaal zichtbaar
Als manager Financiën & Vastgoed heeft Timon de overstap gemaakt naar De Woonschakel. Timon: ‘Bij De Woonschakel heb ik de stap gemaakt van een financial met een volkshuisvestelijke taakopvatting naar volkshuisvester met een financiële achtergrond. De problemen van de wooncrisis werden op steeds grotere schaal zichtbaar, maar kwamen ook dichtbij tijdens gesprekken in de voetbalkantine of bij de gym van mijn dochter.’

Het is niet niks waar corporaties voor staan
De opgaven zijn groot: veel meer woningen bouwen, gasloos in 2050, ingrepen op de betaalbaarheid van huurwoningen maar tegelijkertijd veel lasten. Niet alleen de afgeschafte verhuurderheffing maar ook de nog steeds aanwezige vennootschapsbelasting. Door de huidige onzekerheden over de inflatie en rente is financiële continuïteit nog complexer geworden. Timon: ‘Hoe zorgen we voor een financieel plan zodat corporaties ook over 100 jaar nog bestaan en krachtig zijn? Bij Wooncompagnie wil ik met het financieel team graag een waardevolle bijdrage leveren om dat plan scherp te krijgen.

Transparante en begrijpelijke financiële communicatie
Afdeling Financiën is bij een corporatie dienstbaar aan andere afdelingen, maar uiteindelijk vooral aan de huurder. Het is een uitdaging om financiële verslaglegging zo overzichtelijk en begrijpelijk mogelijk te houden. ‘Om daar actief en transparant over te communiceren, geeft vertrouwen bij toezichthouders. Dat vertrouwen hebben we nodig om ons werk te blijven doen,’ aldus Timon.

Voor de nabije toekomst voorziet hij een uitdaging om de automatiseringsslag niet te missen. Werken met data standaarden om rapportages automatisch te genereren. Dat geeft kansen! Sneller en eenvoudiger rapporteren, jaarrekeningen in een stroom en sneller opstellen. ‘Een uitdaging om dat met de afdeling te verkennen en stapsgewijs op te bouwen. Daar heb ik veel zin in, besluit Timon.