Publicatiedatum: 17 februari 2021

Vijftien gemeenten en veertien corporaties hebben een voorstel gemaakt voor een nieuwe verdeling van sociale huurwoningen. In december 2020 hebben de bestuurders van deze organisaties ingestemd met het voorstel. Dat betekent dat het beleidsvoorstel en de Nota van beantwoording (beantwoording van alle inspraakreacties) nu worden voorgelegd aan de vijftien raden. Als alle raden een positief besluit nemen, dan wordt het nieuwe voorstel omgezet naar definitief beleid.

Gemeenten en corporaties
Aan het voorstel werkten de volgende gemeenten mee: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn. De corporaties die meewerken zijn: De Alliantie, De Key, Eigen Haard, Stadgenoot, Rochdale, Ymere, Woonzorg NL, Intermaris, Parteon, ZVH, Wormerwonen, Wooncompagnie, Habion en WOV.

Meedenken en meepraten
Het voorstel hiervoor, wordt nu aan de 15 gemeenteraden voorgelegd en geeft de woningzoekenden die dringend op zoek zijn naar een sociale huurwoning straks mogelijkheden om sneller een woning te vinden. In de voorbereiding hebben ook verschillende huurders kunnen meepraten en meedenken.

Besluitvorming raad
De vijftien raden nemen in februari, maart en april een besluit over een nieuwe woonruimteverdeling. Houdt ook de website van uw eigen gemeente in de gaten voor de definitieve data. Tijdens de behandeling van het beleidsvoorstel in de raad kunt u inspreken. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de griffie van uw gemeente. Kijk op de website van uw eigen gemeente voor het adres.

 

Wilt u meer weten? Ga dan naar www.voorwieisdesocialehuurwoning.nl