Publicatiedatum: 28 februari 2022

Wooncompagnie streeft ernaar dat er in wijken en buurten een plek is voor iedereen. Hoe je leven er ook uitziet, waar je ook vandaan komt, wat jouw verhaal ook is. Alle vier Buurtteams van Wooncompagnie zetten zich dagelijks in voor een prettige en fijne woonomgeving en bieden keer op keer een luisterend oor. Maar hoe graag ze ook zouden willen, ook zij kunnen helaas niet alles oplossen.

De mens achter de voordeur
‘Als het met de mens achter de voordeur niet goed gaat, gaat het ook niet goed met de  woning’, aldus een buurtbeheerder. ‘Een onderdeel van het werk is dat we tuinen  schouwen. Controleren of stegen vrij zijn van fietsen of tegels, zodat de brandweer altijd vrije toegang heeft. Dat doen we ook zeker, maar achter die voordeur gebeurt het écht. Daar willen we niet aan voorbij gaan. Als we bewoners even kunnen spreken of in de ogen kunnen kijken, weten we vaak direct hoe gaat’.

Vragen en vooral luisteren
Even langsgaan om te checken hoe het gaat met een bewoner die zijn verslaving probeert te baas te blijven. Of even polsen bij een jonge statushouder die helemaal op zichzelf is aangewezen. ‘We vragen of de bewoner weet waar hij zijn medicijnen kan halen, hoe het gaat met de Nederlandse taal, gewoon interesse tonen, écht vragen hoe het met iemand gaat’, vervolgt de buurtbeheerder. ‘Er zijn gelukkig ook vaak luchtige situaties. Zoals een melding van een kapotte lamp, een slot wat niet werkt. Een oudere mijnheer helpen met het installeren van de Fixi app, zodat hij kan melden dat het grofvuil niet wordt meegenomen, hoort ook bij mijn werk’.

Samenwerken
De groep mensen die wat minder woonvaardig zijn groeit. Ook met de grote inzet van onze Buurtteams en betrokken instanties kan Wooncompagnie soms niet voorkomen dat het mis gaat. ‘Daar moeten we heel eerlijk in zijn’, aldus Angelo van Rijn gebiedsregisseur regio Noord van Wooncompagnie. ‘In Warmenhuizen ontstond recent een woningbrand, waarvan de bewoner verdacht wordt van brandstichting’.

Van Rijn vervolgt: ‘Na zo’n heftige gebeurtenis is de eerste prioriteit van ons Buurtteam om in gesprek te gaan met alle omwonenden. Hoe zij zich voelen, de tijd nemen om te luisteren. Dat de schrik er dan goed inzit, mag duidelijk zijn. In de eerste plaats bij de bewoners, maar ook bij ons. We zijn dan ook ontzettend opgelucht dat in Warmenhuizen niemand gewond is geraakt’, aldus Van Rijn.

Een dak boven je hoofd
De buurt vraagt zich soms af waarom een bewoner niet eerder uit huis wordt gezet.
‘Laten we vooropstellen, dat als wij vooraf weten hoe iets afloopt, we soms anders zouden handelen. Maar die kennis heeft niemand aan de voorkant. Het is voor ons vaak ook een ongelooflijk dilemma. Je wilt de buurtbewoners die zich onveilig voelen helpen, maar we vinden ook dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn of haar hoofd. Daarbij is er niet altijd een woonplek met begeleiding beschikbaar via de hulpverlenende instanties. Met bindende gedragsafspraken proberen we bij grote problemen het tij nog te keren. Bij het niet nakomen volgt er een uitzettingsprocedure. Dat is dan ook wel de laatste stap, die we niet graag nemen’.

In het zonnetje
Gelukkig zijn er ook huurders die zich heel graag inzetten voor de buurt. Die een hele wijk kunnen optillen. ‘Deze bewoners willen wij meer ondersteuning gaan bieden. Het is natuurlijk geen vanzelfsprekendheid dat iemand soep maakt voor de hele straat, of altijd het groen in de wijk bijhoudt. Deze mensen verdienen meer waardering voor hun tomeloze energie en inzet. Deze bewoners gaan wij de komende jaren meer in het zonnetje zetten’, besluit Van Rijn.

Wooncompagnie verhuurt ruim 14.000 woningen in een verspreid gebied in Noord-Holland. Gemiddeld beheert een collega van het Buurtteam zo’n 2500 woningen. Achter al deze voordeuren wonen mensen. Mensen met wie het goed gaat, mensen met wie het minder goed gaat en alles daar tussenin.