Publicatiedatum: 12 december 2019

Isolatiemaatregelen leveren huurders aanzienlijke energiebesparing op

Woningen Wooncompagnie gemiddeld energielabel B

 

Huurders zo snel mogelijk laten profiteren van een goed geïsoleerde woning en dus van lagere stookkosten. Dit ultieme streven gaf Wooncompagnie de afgelopen jaren letterlijk alle energie om uiteenlopende duurzaamheidsprojecten uit te voeren. En met succes. De woningen van de corporatie beschikken sinds afgelopen zomer, aanzienlijk eerder dan gepland, over gemiddeld energielabel B. ‘Dat is goed voor de wereld waarin we samen leven en vooral ook goed voor de portemonnee van onze huurders. Betaalbaarheid staat bij ons namelijk nog steeds met stip op nummer één,’ stelt Willem Smorenburg, projectleider Duurzaamheid bij Wooncompagnie. De corporatie berekent de kosten van deze aangebrachte isolatie ook niet door aan de bewoners.

 

Wooncompagnie ging enthousiast aan de slag met het Energieakkoord, waarin de overheid stelt dat corporatiewoningen in 2020 gemiddeld energielabel B moeten halen. Verdeeld over het werkgebied zijn diverse isolatieprojecten uitgevoerd. ‘We zijn daar nog steeds druk mee en doen het met plezier,’ aldus Smorenburg. ‘Onze huurders profiteren namelijk van de isolatiemaatregelen, daar gaat het om.’


Slimme keuzes
Door ‘slimme keuzes te maken’ heeft Wooncompagnie het gemiddeld energielabel B versneld kunnen bereiken. Zo zijn eerst de woningen aangepakt die het minst goed zijn geïsoleerd, want hier was het grootste voordeel te behalen. Woningen die daarvoor geschikt waren, zijn voorzien van vloer-, dak-, gevel- en spouwmuurisolatie. Dit zijn maatregelen waarvan de huurders optimaal profiteren. Verder zijn de werkzaamheden geclusterd en gefaseerd uitgevoerd. Dit heeft de nodige praktische voordelen en beperkt overlast voor huurders.

Verdere verduurzaming
Wooncompagnie blijft werken aan een verdere verduurzaming van het woningbezit. In 2024 wil de corporatie al haar woningen optimaal geïsoleerd hebben. Het beleid voor de jaren erna wordt momenteel verder uitgewerkt Wooncompagnie is hierover in gesprek met gemeenten in haar werkgebied. Alle inspanningen leiden tot een CO2-neutraal bezit in 2050.