Publicatiedatum: 12 februari 2021

Wooncompagnie bij Omroep Max
Bij Omroep Max, in het televisieprogramma Meldpunt wordt a.s. vrijdag 12 februari een item uitgezonden over liften in bestaande seniorencomplexen. Aanleiding is het aankaarten van een landelijk probleem, waarbij liften in bestaande senioren complexen vaak niet ruim genoeg zijn om brandcards in te vervoeren. Ons complex de Botterhoek in Purmerend is als voorbeeld genomen. Bewoners van de Botterhoek hebben Wooncompagnie vaker gemeld dat zij een grote behoefte hebben aan een brancardlift. Vlak voor afgelopen Kerst ontvingen wij van de bewoners een brief met handtekeningen, gelijktijdig is er een melding gemaakt bij het programma Meldpunt.

Voor Wooncompagnie een lastige afweging om een grotere lift naast de twee bestaande liften te installeren. Het besluit hiertoe heeft daarom langer heeft geduurd dan de bewoners hadden gewenst. De reden hiervoor is dat we ons moeten blijven afvragen of de betaalbaarheid van onze woningen niet in het geding komt. Na uitvoering beraad met de bewoners, ons Buurtteam en de bouwexperts is de uitkomst dat een oplossing dit jaar kan worden gerealiseerd. Een extra en grote lift is hier technisch mogelijk omdat het complex de Botterhoek beschikt over een zogenaamd Atrium met ruimte voor een extra lift. De bewoners zijn daarover inmiddels schriftelijk geïnformeerd. Ondanks dat het altijd onze voorkeur heeft om direct en persoonlijk in te contact te zijn met onze huurders, heeft onze bestuurder Stefan van Schaik zijn medewerking graag verleend aan dit consumentenprogramma.

Achtergrondinformatie 
Nieuwbouwflats moeten sinds 2003 een ruimere lift hebben, dit geldt niet voor bestaande bouw. Het aanpassen van bestaande liften is bouwtechnisch zeer ingrijpend. Dat komt omdat de liftconstructie verankerd is in de draagstructuur van het gebouw, van de fundering tot aan het dak. In veel gevallen moeten bewoners voor een dergelijke verbouwing tijdelijk ergens anders worden gehuisvest.


Nooddiensten en uitvaartorganisaties zijn bekend met de situatie van kleine liften en hebben oplossingen gevonden. Bij Aedes worden geen signalen ontvangen dat dit tot grote problemen heeft geleid. Wel kunnen we ons voorstellen dat het beeld dat ontstaat voor zowel bewoners als omstanders onprettig kan zijn. We weten echter dat uitvaartorganisaties en nooddiensten uiterst respectvol met mensen omgaan.