Publicatiedatum: 15 maart 2021

Wooncompagnie zoekt graag naar manieren om haar bewoners nog beter te bereiken. In 2021 start de woningcorporatie met een pilot van interactieve video’s als extra communicatiemiddel.

Dialoog met bewoners
Met de video’s gaat Wooncompagnie interactief de dialoog aan en betrekt haar bewoners bij een dienst of informatie die nuttig is. Tijdens het bekijken van de video’s kunnen bewoners door te klikken keuzes maken en direct het juiste formulier vinden op de website. Bewoners worden als het ware bij de hand genomen in de stappen die ze kunnen zetten bij een hulpvraag, een melding of gewoon een informatiebehoefte.

Verschillende onderwerpen
Wooncompagnie start met de lancering van drie video’s over zeer uiteenlopende onderwerpen. ‘Service Abonnement’, ‘Hinder & Overlast’ en ‘Huurbetaling’ worden in de eerste video’s toegelicht. Door het interactieve karakter kunnen bewoners met de video’s de boodschap op een hele andere manier tot zich nemen. Ze worden stap voor stap begeleid naar hun keuze of het antwoord op hun vragen.  

Video Service Abonnement
Wooncompagnie zorgt voor het grote onderhoud, huurders zorgen zelf voor de kleinere reparaties. Dat is in de Wet zo geregeld. Niet iedereen kan of wil de kleine reparties zelf doen. De interactieve video over het Service Abonnement licht de bewoners voor over wat je hiermee precies kunt regelen. ‘Om huurders te helpen heeft Wooncompagnie het Service Abonnement in het leven geroepen. Voor een relatief klein bedrag kan de huurder ervoor kiezen deze kleine reparaties voortaan uit te besteden aan Wooncompagnie’, aldus Rick van der Plas, teamleider dagelijks onderhoud.

Video Huurbetaling
Wooncompagnie probeert aan de voorkant mee te denken als huurders kampen met betalingsproblemen. In de video over Huurbetaling nodigt Wooncompagnie haar huurders uit om zich altijd te melden als het even tegenzit. ‘Samen zoeken naar een oplossing, zonder dat een huurder zich hiervoor hoeft te schamen, dat is nergens voor nodig’, aldus Paul de Bakker, teamleider Verhuizen & Huurbetaling. 

Video Hinder of overlast?
‘Onze buurtteams staan graag voor bewoners klaar. In veel gevallen weten huurders niet waar ze hun klacht over hinder of overlast kwijt kunnen. Van het kastje naar de muur is iets van Wooncompagnie graag verre van blijft’, aldus Moira Bonne, buurtconsulent regio Noord. ‘In deze video zien de huurders direct hoe ze bij de juiste instantie of contactpersoon terecht komen, zodat ze sneller geholpen kunnen worden’.

Meten is weten
Wooncompagnie hoopt op een succesvolle pilot, zodat meer video’s in de toekomst zullen volgen. Aan het eind van de video’s worden bewoners dan ook uitgenodigd hun feedback te geven, zodat ook echt gemeten kan worden of deze video behulpzaam is geweest en heeft bijgedragen aan een oplossing.


 

 

 

 .