Publicatiedatum: 16 januari 2020

Proef van één jaar met app voor huurders in 2020
Wooncompagnie vergroot woongemak en buurtverbinding door app

Direct contact met de buurt en korte lijnen met de woningcorporatie dragen bij aan een aangenaam woonklimaat. Wooncompagnie vervult daarin voor haar huurders graag een voortrekkersrol. In 2020 start de corporatie daarom een innovatieve proef met een community service platform voor bewoners. Dit is een service, geleverd door Area of People, waarmee bewoners elkaar makkelijk vinden en helpen, maar mochten ze er onderling niet uitkomen, dan is het ook heel eenvoudig om, onafhankelijk van tijd en plaats, een reparatieverzoek in te dienen. De app is per buurt of complex flexibel in te zetten en aan te passen.

Huurdersgemak prioriteit
De app sluit aan bij de eis die Wooncompagnie namens haar huurders stelt: een gebruiksvriendelijke toepassing. De corporatie onderzoekt op dit moment bij welk complex of buurt de app in eerste instantie ingezet wordt. Vervolgens wordt een jaar proefgedraaid in verschillende wooncomplexen om de verschillende toepassingen en het gebruiksgemak te optimaliseren. Wooncompagnie en de huurders worden hierin goed begeleid: Area of People zet hiervoor community coaches in.

Buurtverbinding verhoogd door invulling op maat
Met de app kunnen bewoners eenvoudig en snel relevante woonzaken doorgeven aan Wooncompagnie”, aldus Arjen Zandstra, regisseur Strategie bij Wooncompagnie. “Ook kunnen zij elkaar bijvoorbeeld snel op de hoogte stellen wanneer de lift stuk is. Dat is prettig voor de huurder en de corporatie: storingen en defecten zijn snel bekend waardoor de corporatie sneller kan handelen.” Daarnaast kunnen buren mogelijkheden instellen als het delen van parkeerplaatsen of andere spullen. Dit geeft buren de kans duurzamer met hun middelen om te gaan en elkaar te helpen.
“Wij zien de behoefte om de potentie van communities te benutten steeds sneller toenemen binnen de vastgoedsector. Doordat wij ons platform volledig vanuit bewonersperspectief hebben ontwikkeld, verwachten wij ook bij de huurders van Wooncompagnie een snelle en natuurlijke adoptie”, aldus Joan Ronner van Area of People. “Met het inzetten van alleen software red je het niet, weten wij. Daarom ondersteunen wij Wooncompagnie en de huurders met onze community coaches, zo krijgen bewoners niet alleen support in het gebruik van hun app, maar worden ze bijvoorbeeld ook gecoached om onveilige situaties in gebouwen te voorkomen.”

Invulling op maat
“Wij zochten een toepassing op maat en zijn blij dat in 2020 de eerste huurders het gebruiksgemak van de app kunnen ervaren. Als het de huurders en ons bevalt, gaan we deze dienst breder inzetten”, aldus Arjen Zandstra. Dat bewoners nu ook makkelijk onderling contact kunnen leggen, vindt Zandstra heel belangrijk: “Een fijne woonomgeving valt of staat niet alleen met een goed huis, maar ook met de verbondenheid die je voelt met de buurt en buren.” Verwacht wordt dat met de app het gevoel van veiligheid toeneemt.