De kwaliteit van de woonomgeving is van grote invloed op de leefbaarheid. Hiervoor is meer nodig dan goed onderhoud door ons als corporatie. Het is van groot belang dat u als huurder zelf ook uw verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot uw woning en woonomgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van kleinschalig onderhoud. U kunt dit zelf (laten) doen of hiervoor een Service Abonnement bij ons afsluiten. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor gebreken, reparaties en/of onderhoud veroorzaakt door uw gedragingen als bewoner(s); het zogenaamde bewonersgedrag.

Bewonersgedrag
Bij de vraag wie een beschadiging, verstopping, onderhoud of gebrek moet verhelpen wordt eerst gekeken naar de oorzaak. Is het ontstaan door toedoen van u als huurder of door toedoen van degenen waar u verantwoordelijk voor bent (=bewonersgedrag), dan moet u het zelf (laten) verhelpen en bekostigen. Ook als de schade voortvloeit uit onbewust of onbedoeld gedrag.

Dit is bijvoorbeeld het geval als u zelf een raam of deur kapot heeft gemaakt. Ondeskundigheid of het onjuist gebruik van de woning kunnen ook leiden tot onderhoud waar u zelf verantwoordelijk voor bent. Vochtoverlast, ontstaan doordat de woning slecht is geventileerd, is hier een voorbeeld van. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van bepaald stookgedrag of het te weinig open zetten van ramen en deuren. Ook kan de aanwezigheid van ongedierte door u veroorzaakt zijn als de woning niet of onvoldoende schoon gehouden wordt.

Andere voorbeelden van uw eigen verantwoording:
- Het vervangen van sleutels en sloten door het verliezen of afbreken van de sleutels.
- Het openen van de deur (door een expert) als gevolg van buitensluiting.
- Schade door bevriezing van leidingen, als u onvoldoende maatregelen heeft getroffen om dit te voorkomen.
- Schade aan deuren of ramen door het open- of dichtwaaien. Dit geldt ook voor uitgewaaide (dak)ramen en uit de  hand gewaaide deuren. Haal, om dit zoveel mogelijk te voorkomen, uw losse spullen en plantenbakken daarom  van uw balkon en uit uw tuin als er storm verwacht wordt. Sluit ook ramen en deuren. Daarmee voorkomt u  stormschade voor eigen rekening.
- Verstopping in het toilet door bijvoorbeeld wc blokjes, luiers, tampons of frituurvet in de afvoer.
- Verstopping in de gootsteen veroorzaakt door etensresten of andere vormen van vaste stoffen. Vaak is het besef er wel dat deze resten niet door de gootsteen gespoeld moeten worden maar gebeurt dit gaandeweg toch. Voorbeelden hiervan zijn vet(jus), etensresten of koffiedik.

Beschadiging, verstopping, onderhoud of gebrek ontstaan door bewonersgedrag en dan?
Als (achteraf) is vastgesteld dat de beschadiging, verstopping het onderhoud of gebrek onder uw verantwoording valt, dient u het zelf voor eigen rekening te (laten) verhelpen. Als de reparatie voor uw rekening is, maar uitgevoerd wordt door (externe partijen van) Wooncompagnie ontvangt u soms pas na enkele maanden (tot een half jaar) de factuur. Dit komt omdat het indienen van het reparatieverzoek, via ons contactformulier, het repareren zelf, het bepalen wie verantwoordelijk was voor het gebrek en het sturen van een factuur via onze administratie, over verschillende schijven binnen Wooncompagnie gaat. Dit kost tijd. Mocht u tussentijds willen weten wat de stand van zaken is met betrekking tot uw reparatie en de bijbehorende factuur kunt u altijd contact met ons opnemen via 0900 20 22 373.

Snel naar:

Wat doen wij, wat doet u?
Service Abonnement
Direct een Service Abonnement aanvragen