Diensten voor ouderen

WonenPlus en WonenPlusWelzijn
Wooncompagnie werkt al jaren samen met WonenPlus in de gemeenten Purmerend, Waterland, Alkmaar, Edam-Volendam en Beemster. In het noorden van ons werk gebied is Wonen Plus Welzijn actief in de gemeenten Hollands kroon en Schagen. Onze huurders van 65 jaar en ouder en huurders met een structurele zorgbehoefte kunnen lid worden van bovengenoemde welzijnsorganisaties met ondersteuning van Wooncompagnie.

Wooncompagnie draagt € 3,50 van de € 5,50 lidmaatschap bij per maand. Hierdoor wordt het ook voor bewoners met een smalle beurs mogelijk om gebruik te maken van de diensten van Wonenplus (welzijn)

Beide organisaties zorgen ervoor dat woongerelateerde hulpvragen en het uitvoeren van kleine klusjes bij vrijwilligers terecht komen.

Steeds vaker zien we dat huurders die (soms noodgedwongen) langer zelfstandig blijven wonen niet alles zelf meer kunnen. Denk hierbij aan het ophangen van een schilderijtje, vervangen van een lampje, lichte tuinwerkzaamheden etc. Met een lidmaatschap bij Wonen Plus (welzijn) worden dit soort verzoeken kosteloos uitgevoerd door een vrijwilliger die het leuk vindt om mensen met een hulpvraag te ondersteunen.

Woont u in de regio Schagen en/of Hollands Kroon dan kunt u voor meer informatie kijken op  www.wonenpluswelzijn.nl.Telefonisch contact opnemen kan ook op het volgende telefoonnummer: 0224-273140.

Woont u in de gemeente Waterland of Edam dan kunt voor meer informatie kijken op www.rswp.eu. Telefonisch contact opnemen kan ook op de volgende telefoonnummers:
Edam-Volendam: 0299-323101

Waterland: 0299-650480