Betaalprobleem

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden niet op tijd de huur kan betalen. Het team Huurbetaling is het aanspreekpunt om uw problemen mee te bespreken. Heeft u een huurachterstand of gaat het niet lukken om de huur te betalen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten, zodat we samen kunnen Kijken naar een gepaste oplossing. U kunt telefonisch contact opnemen met het team Huurbetaling. Dit kan op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00, telefoonnummer 088 17 18 190.

Wat gebeurt er als u de huur niet op tijd betaalt?
Als u de huur niet op tijd betaalt krijgt u een betalingsherinnering van Wooncompagnie. Hierin staat het bedrag dat voor een bepaalde datum betaald moet zijn. Wanneer Wooncompagnie na de uiterste betaaldatum nog geen betaling heeft ontvangen en er ook geen contact tussen u en Wooncompagnie is geweest. Zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.. Dit leidt altijd tot extra kosten voor u en in het uiterste geval tot een huisuitzetting Om dit te voorkomen is het belangrijk dat u op tijd met ons contact opneemt.
Wij denken graag met u mee, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling.

Het is belangrijk om te weten dat wanneer u een brief van het incassobureau heeft ontvangen, u geen betalingsregeling meer met Wooncompagnie kunt treffen. U kunt in dat geval contact opnemen met het incassobureau, zij helpen u graag verder.

Wanneer komt u in aanmerking voor een betalingsregeling?
• U heeft verder geen openstaande rekeningen bij Wooncompagnie.
• U heeft voldoende geld op uw rekening staan. Een betalingsregeling verloopt altijd met een automatische incasso, het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Het is belangrijk dat het saldo op uw rekening dit wel toelaat.
• U huurt langer dan één jaar uw woning.
• U heeft in het afgelopen jaar nog niet gebruik gemaakt van een betalingsregeling.
• U betaald de normale maandelijkse huur op tijd.
• U houdt zich aan de afspraken van de betalingsregeling met Wooncompagnie. Als een afspraak niet wordt nagekomen, kan het incassobureau ingeschakeld worden.
• U heeft nog geen brief van het incassobureau ontvangen.

Andere oplossingen
Er zijn ook andere organisaties die u kunnen helpen bij schulden en betalingsproblemen, bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw eigen gemeente. U kunt zelf contact opnemen, maar u kunt ook samen met een medewerker van onze afdeling Huurbetaling kijken wie u het beste kan helpen met het oplossen van de financiële problemen.

• Wij kunnen u aanmelden voor hulpverlening. Hierbij geven wij uw naam en adresgegevens door en de hoogte van uw betalingsachterstand. Heeft u hier bezwaar tegen? U kunt ons dit telefonisch laten weten via 088 17 18 190 of stuur een e-mail naar: huurbetaling@wooncompagnie.nl

• Ook SchuldHulpMaatje kan u begeleiden bij uw financiële problemen. Het NIBUD / Geldfit. Zij helpen u met uw geldzaken en hebben tips voor u.

Snel naar:
Huur betalen

 

Heeft u een vraag?