Er gaat iemand weg

Voordat een naam op de huurovereenkomst gewijzigd kan worden, moet degene die de woning verlaat schriftelijk afstand doen van alle rechten en plichten van de woning. Ook hier geldt de opzegtermijn van één maand. 

Wat moet u doen?
U vult hiervoor het formulier Beëindiging Medehuur in. Het is van belang dat zowel de vertrekkende huurder als de huurder die in de woning blijft het formulier ondertekend. Het formulier stuurt u op naar Wooncompagnie.

Veelgestelde vragen

Wanneer wordt de medehuurder hoofdhuurder?

In geval van : 

  • Overlijden van de hoofdhuurder. Klik hier voor het formulier overlijden medehuurder.
  • Echtscheiding (de woning wordt door de rechter toegewezen).
  • Bij een relatiebreuk (de huurder en medehuurder bepalen onderling op wiens naam de huurovereenkomst komt te staan). Klik hier voor het formulier beëindiging medehuur.
  • Als de hoofdhuurder de huur opzegt en de achterblijvende bewoner officieel medehuurder is dan heeft deze het recht om in de woning te blijven en huurovereenkomst voort te zetten. Als hoofdhuurder zegt u zelf uw deel van de huurovereenkomst op. Doet u dat niet dan blijft u medeaansprakelijk, bijvoorbeeld voor het betalen van de huur. U kunt gebruik maken van het formulier beëindiging medehuurder. Klik hier voor het formulier beëindiging medehuur.

Ik woon al een aantal jaar samen. Hoe kan diegene medehuurder worden?

Als er geen sprake is van een huwelijk of partnerschapsregistratie, dient u aan te tonen dat er gedurende een periode van twee jaar sprake is van een gemeenschappelijke huishouding. Met dit formulier kunt u doorgeven dat er iemand bij u komt wonen. Ook leest u welke gegevens u dient aan te leveren.

Ik ga samenwonen. Moet ik dat melden?

U meldt dat niet bij ons, maar wel bij de Basisregistratie personen van de gemeente. Aanvraag medehuurderschap is mogelijk als u minimaal twee jaar samenwoont.

Let op

Als u recht heeft op huurtoeslag dan kan dit consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst, 0800-0543. Of raadpleeg www.toeslagen.nl.

Kan mijn inwonend kind medehuurder worden?

Een (volwassen) kind die nog bij zijn ouders woont, wordt niet als medehuurder erkend. Het is namelijk gebruikelijk dat kinderen op een gegeven moment het ouderlijk huis verlaten om zelfstandig te gaan wonen. In bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Wat zijn de rechten plichten van een medehuurder?

Huurder en medehuurder hebben beide dezelfde rechten en plichten. Dit kunt u nalezen in de huurovereenkomst. U bent allebei verantwoordelijk voor het netjes houden van de woning en persoonlijk verantwoordelijk voor het betalen van de huur en het (laten) verrichten van kleine reparaties. In alle andere gevallen is er sprake van een medebewoner die geen rechten en plichten ten opzichte van Wooncompagnie heeft en dus ook geen aanspraak kan maken op de woning bij vertrek van de huurder.

Staat uw antwoord hier niet tussen?