Huisbewaring aanvragen

Een huurder heeft geen recht op huisbewaarderschap, Wooncompagnie verleent dit als een gunst.

Een huurder kan huisbewaring aanvragen als hij/zij aantoonbaar:

- Voor arbeidsdoeleinden of studie in het buitenland gaat wonen (maximaal één jaar)

- Vanwege een langdurige reis afwezig is (maximaal één jaar)

- Vanwege proef samenwonen (maximaal zes maanden)

- Andere zwaarwegende reden

 

Log in met iDIN

 

Veelgestelde vragen

Heb ik toestemming nodig van Wooncompagnie?

Ja, u heeft toestemming nodig van Wooncompagnie. Als u zonder toestemming toch de woning in bewaring heeft gegeven, kan Wooncompagnie de woning laten ontruimen en de huisbewaarder toegang tot de woning verbieden.

Wat is woonfraude?

Woonfraude is bijvoorbeeld: 

  • het doorverhuren van een huurwoning aan een ander. 
  • het verhuren van een kamer van een huurwoning zonder toestemming van Wooncompagnie.
  • het gebruiken van een huurwoning als opslagplaats of bedrijfsruimte.
  • het niet permanent bewonen van een huurwoning door de huurder.
  • het gebruiken van een woning voor hennepteelt.
  • het kraken van een huurwoning.


 

Welke documenten zijn er nodig bij het aanvragen van huisbewaring?

- Een kopie legitimatiebewijs van uw 'toekomstige' huisbewaarder.

- Een verklaring van de werkgever waaruit de detachering voor een bepaalde periode naar het buitenland blijkt of een  arbeidscontract voor een bepaalde periode op een bestemming in het buitenland.

- Een kopie van het bewijs van studie in het buitenland.

- Reisbescheiden waaruit de afwezigheid voor een bepaalde periode blijkt.

- In geval van andere zwaarwegende redenen voor een huisbewaring, overtuigend materiaal waaruit de noodzaak voor uw tijdelijke afwezigheid blijkt.

- Bij proef samenwonen: een kopie huurovereenkomst/koopovereenkomst van uw verblijfsadres.

Wat zijn de voorwaarden voor huisbewaring?

Een huurder heeft geen recht op huisbewaarderschap, Wooncompagnie verleent dit als een gunst.

Een huurder kan huisbewaring aanvragen als hij/zij aantoonbaar: 

  • Voor arbeidsdoeleinden of studie in het buitenland gaat wonen (maximaal één jaar).
  • Vanwege een langdurige reis afwezig is (maximaal één jaar)
  • Vanwege proef samenwonen (maximaal zes maanden).
  • Andere zwaarwegende reden.

Welke regels gelden er voor de huisbewaarder?

De huisbewaarder is 18 jaar of ouder.

De huisbewaarder kan op grond van het huisbewaarderschap geen rechten ontlenen op de woning, en op de vervangende woonruimte.

De huisbewaarder beschikt niet over een zelfstandige woning en gaat de woning voltijds bewonen.

De huisbewaring eindigt aan het einde van de afgesproken periode of eerder.

Bij aantoonbare overlast veroorzaakt door de huisbewaarder kan de huisbewaring worden beëindigd.

Bij niet nakoming door de huurder van de rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Huurvoorwaarden kan de huisbewaring ook worden beëindigd.

De huisbewaarder is verplicht zich op uw adres in te schrijven bij de gemeente. Per gemeente kunnen er extra voorwaarden gelden. Neem hierover contact op met uw gemeente.

Waarvoor blijf ik als hoofdhuurder verantwoordelijk bij huisbewaring?

De hoofdhuurder blijft verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de huur, schades aan de woning en overlast.

Staat uw antwoord hier niet tussen?