Huisbewaring

Een huurder heeft geen recht op huisbewaarderschap, Wooncompagnie verleent dit als een gunst.

Voorwaarden voor huisbewaring
Een huurder kan huisbewaring aanvragen als hij/zij aantoonbaar:
- Voor arbeidsdoeleinden of studie in het buitenland gaat wonen (maximaal één jaar).
- Vanwege een langdurige reis afwezig is (maximaal één jaar)
- Vanwege proef samenwonen (maximaal zes maanden).
- Andere zwaarwegende reden.

Welke regels gelden er voor de huisbewaarder?
- De huisbewaarder is 18 jaar of ouder.
- De huisbewaarder kan op grond van het huisbewaarderschap geen rechten ontlenen op de woning, en op de vervangende woonruimte.
- De huisbewaarder beschikt niet over een zelfstandige woning en gaat de woning voltijds bewonen.
- De huisbewaring eindigt aan het einde van de afgesproken periode of eerder.
- Bij aantoonbare overlast veroorzaakt door de huisbewaarder kan de huisbewaring worden beëindigd.
- Bij niet nakoming door de huurder van de rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Huurvoorwaarden kan de huisbewaring ook worden beëindigd.
- De huisbewaarder is verplicht zich op uw adres in te schrijven bij de gemeente. Per gemeente kunnen er extra voorwaarden gelden. Neem hierover contact op met uw gemeente.

Toestemming
U heeft toestemming nodig van Wooncompagnie voor huisbewaring. 

Wat heeft u nodig voor het aanvragen van huisbewaring?
- Een kopie legitimatiebewijs van uw 'toekomstige' huisbewaarder.
- Een verklaring van de werkgever waaruit de detachering voor een bepaalde periode naar het buitenland blijkt of een arbeidscontract voor een bepaalde periode op een bestemming in het buitenland.
- Een kopie van het bewijs van studie in het buitenland.
- Reisbescheiden waaruit de afwezigheid voor een bepaalde periode blijkt.
- In geval van andere zwaarwegende redenen voor een huisbewaring, overtuigend materiaal waaruit de noodzaak voor uw tijdelijke afwezigheid blijkt.
- Bij proef samenwonen: een kopie huurovereenkomst/koopovereenkomst van uw verblijfsadres.
Waarvoor blijft de hoofdhuurder verantwoordelijk bij huisbewaring?
Als hoofdhuurder blijft u verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de huur, schades aan de woning en overlast.

Klik hier om direct huisbewaring aan te vragen

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik woonfraude, onderhuur melden?

Vermoedt u dat er sprake is van woonfraude? U kunt dit via ons Contactformulier melden. Of schriftelijk, Wooncompagnie, Postbus 160, 1620 AD HOORN.

Wat is woonfraude?

Woonfraude is bijvoorbeeld: 

  • het doorverhuren van een huurwoning aan een ander. 
  • het verhuren van een kamer van een huurwoning zonder toestemming van Wooncompagnie.
  • het gebruiken van een huurwoning als opslagplaats of bedrijfsruimte.
  • het niet permanent bewonen van een huurwoning door de huurder.
  • het gebruiken van een woning voor hennepteelt.
  • het kraken van een huurwoning.

Heb ik bij huisbewaring recht op huurtoeslag?

Indien u recht heeft op huurtoeslag heeft huisbewaring mogelijk consequenties voor u.
Lees hier meer over op www.toeslagen.nl of neem contact op met de belastingdienst 0800-0543.

Staat uw antwoord hier niet tussen?