Huurverhoging

Huuraanpassing per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 passen wij alle huurprijzen aan met 2,1 procent. Dat is iets lager dan de inflatie over 2021 (2,3 procent). Een uitzondering geldt voor woningen met een energielabel E, F of G. Deze woningen zijn het minst energiezuinig en krijgen daarom geen huurverhoging. Bij deze woningen blijft de huurprijs dus hetzelfde. Ook de bijdrage die u betaalt voor zonnepanelen blijft hetzelfde.

Waarom een huuraanpassing?
Wooncompagnie gebruikt de huurinkomsten om de woningen te beheren, onderhouden en verbeteren. De kosten daarvan worden steeds hoger. Onder andere omdat bouwmaterialen veel duurder worden. Daarom moeten ook de huren omhoog. Dat is geen goed nieuws. Bijna alles wordt duurder terwijl de inkomens en pensioenen niet stijgen.

Op dit moment stijgen vooral de energieprijzen erg hard. Zó hard, dat een iets lagere huur dat niet meer compenseert. De enige manier om uw energierekening omlaag te krijgen is door het gasverbruik te verlagen en zonnepanelen te plaatsen. Daarom gaat Wooncompagnie de woningen in een hoger tempo verduurzamen.

Mag Wooncompagnie de huur wel aanpassen per 1 juli 2022?
Wooncompagnie kiest ervoor om de huren minder te verhogen dan zou mogen.

In 2021 gold een landelijke huurbevriezing. Toen mochten de huren op 1 juli niet omhoog. Daarom hebt u vorig jaar geen huurverhoging gehad. Dit jaar geeft de overheid ruimte tot een huuraanpassing van 2,3 procent (inflatie). Daarnaast geeft de overheid ruimte voor een huuraanpassing van 50 euro of 100 euro voor de huurders die het iets breder hebben (inkomensafhankelijke huurverhoging). Ook mag de huurprijs met 25 euro worden aangepast als de huidige huur lager is dan 300 euro.

Met een huuraanpassing van 2,1 procent blijft Wooncompagnie binnen de ruimte die de overheid biedt. Ook vragen wij geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Wij hebben uw inkomensgegevens dus ook niet opgevraagd bij de Belastingdienst. Ook vragen wij geen extra huurverhoging als uw huur lager is dan 300 euro. Daarnaast vragen wij geen huurverhoging als uw woning een energielabel heeft van E, F of G.

Samenwerkende Huurdersorganisatie (SHO)
Wooncompagnie heeft met de huurdersorganisatie gesproken over het huurbeleid. Ons voorstel voor de huuraanpassing is in januari 2022 voorgelegd aan de SHO. Deze adviesaanvraag vindt u hier.

De SHO stemt niet in met ons voorstel voor de huurverhoging. De rek is eruit bij de huurders. De reactie van de SHO kunt u hier lezen. Wooncompagnie begrijpt deze reactie helemaal. Maar om de stijgende kosten te kunnen betalen, zijn wij toch genoodzaakt een huuraanpassing door te voeren. De volledige reactie van Wooncompagnie op het advies van de SHO kunt u hier lezen.

Betalingsproblemen? Wacht niet te lang!
Kunt u de huur nu of straks niet meer betalen? Wacht niet te lang en meld u bij ons! Dan kan telefonisch op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur op 088 17 18 190 of via het e-mailadres huurbetaling@wooncompagnie.nl. Wij zoeken samen met u naar een passende oplossing.

Bespreekt u uw situatie liever eerst met uw huurdersorganisatie? Dat kan natuurlijk ook. Woont u in de gemeente Purmerend, Waterland, Edam-Volendam of Alkmaar, dan kunt u terecht bij de Vijfhoek: https://www.devijfhoek.com/.

Woont u in de gemeente Schagen, Hollands Kroon, Medemblik, Opmeer of Hoorn dan kunt u terecht bij De Huurderskoepel: https://www.huurderskoepel.com/.

Veelgestelde vraag

Is er een mogelijkheid voor huurbevriezing of huurverlaging in 2022?
Huurbevriezing betekent dat wij per 1 juli 2022 uw kale huurprijs niet aanpassen met de jaarlijkse huurverhoging. Wooncompagnie geeft dit jaar alleen de huurders met een E,F of G label geen huurverhoging. Huurders van deze woningen hebben daar inmiddels al bericht over gekregen. Verder zijn er dit jaar geen mogelijkheden bij Wooncompagnie om huurbevriezing van de jaarlijkse huurverhoging te krijgen.

In 2021 heeft Wooncompagnie, via de Wet op de eenmalige huurverlaging, huishoudens huurverlaging gegeven als zij een inkomen hadden onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen en een huurprijs boven de geldende aftoppingsgrenzen. De Wet op de eenmalige huurverlaging geldt niet meer in 2022.

 

Snel naar:
Alle veelgestelde vragen huurverhoging 2022

Veelgestelde vragen

Kan ik bezwaar maken tegen de voorgestelde huuraanpassing?

U kunt u bezwaar maken tegen de huuraanpassing wanneer:
• Het huurverhogingspercentage hoger is dan het door het Ministerie vastgestelde percentage.
• De huurprijs door de huuraanpassing boven de maximale huurprijsgrens komt te liggen.
• Eerder de huur door de Huurcommissie tijdelijk is verlaagd, vanwege ernstige onderhoudsgebreken aan de woning en deze gebreken nog niet zijn verholpen (of er loopt nog een procedure bij de Huurcommissie).

U kunt géén bezwaar maken tegen huuraanpassing op grond van ernstige onderhoudsgebreken. Hiervoor kunt u het hele jaar gebruikmaken van een andere procedure bij de Huurcommissie: ‘Een verzoek om tijdelijke huurverlaging vanwege ernstige onderhoudsgebreken’. Meer weten? Kijk op www.huurcommissie.nl of bel 0800 488 72 43. 

Bezwaar indienen, hoe werkt dat?
•  U kunt uw bezwaar tot 1 oktober indienen bij Wooncompagnie.
•  Wooncompagnie geeft u antwoord op uw bezwaar.
•  Bent u het niet eens met dit antwoord dan kunt u dit kenbaar maken bij Wooncompagnie uw bezwaar wordt dan doorgestuurd naar de Huurcommissie.

Ik heb bezwaar gemaakt tegen de huuraanpassing. Hoef ik de huuraanpassing dan niet te betalen?

Dit is een misverstand. Als u een bezwaarformulier indient, is het duidelijk dat u het niet eens bent met de huuraanpassing. U dient het nieuwe huurbedrag gewoon te betalen. Stelt de Huurcommissie u in het gelijk? Dan storten we het te veel betaalde bedrag naar u terug. 

 

Staat uw antwoord hier niet tussen?