Ik heb een klacht

Wat verstaan we onder een klacht?
We spreken van een klacht als u niet tevreden bent over de manier waarop Wooncompagnie gehandeld heeft.  Klachten hebben betrekking op algemene zaken, zoals:
- het niet nakomen van afspraken;
- het handelen van medewerkers;
- de kwaliteit van werkzaamheden die door ons of in opdracht van ons zijn uitgevoerd;
- het niet (juist) volgen van procedures;

Heeft u een andere klacht?

Er is iets stuk in de woning. Klik hier om een reparatie te melden.
Burenoverlast melden? Klik hier.
Klacht over de woonruimteverdeling melden? Klik hier.
Klacht over uw huurprijs? Klik hier.
U bent het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Klik hier.

U heeft een klacht over onze dienstverlening. Meld uw klacht online via de postcodecheck. Zo hebben wij direct uw gegevens bij de hand en kunnen wij u beter helpen.

 

Log in met uw postcode

 

Veelgestelde vragen

Ik heb een klacht. Wat is de procedure?

  • Deze kunt u online indienen via of  per brief naar Postbus 160, 1620 AD te Hoorn.
  • Wij registreren uw klacht en sturen u binnen vijf werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging, waarin is vermeld wie de klacht in behandeling heeft. Wij streven er naar iedere klacht binnen vier weken af te handelen. Als te verwachten is dat dit niet lukt, dan wordt u hierover ook schriftelijk geïnformeerd. Mocht u binnen deze termijn van vier weken vragen hebben over de voortgang, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die uw klacht in behandeling heeft.
  • Nadat de klacht is afgehandeld wordt u schriftelijk gevraagd of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Ter afronding van de afhandeling van uw klacht ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging.
  • Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Uw klacht wordt dan een geschil. Dit wordt ook schriftelijk aan u bevestigd.

Wanneer kan Wooncompagnie u niet helpen met uw klacht?

Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen als:

- U de klacht anoniem indient.

- U uw klacht hebt voorgelegd aan de rechter, Huurcommissie of een regionale geschillen-/klachtencommissie

- Een deurwaarder of advocaat bij betrokken is.

Ik ben het niet eens met de afhandeling van mijn klacht. Wat nu?

U heeft de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan deBovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord. Uw klacht wordt dan een geschil.

Waar kan ik terecht met mijn klacht over schoonmaakwerk?

U mag uw klacht melden via ons contactformulier. Of neem contact met ons op via 088 - 17 18 190. Uw klacht wordt direct doorgegeven aan de buurtconsulenten.

Waar kan ik terecht met mijn klacht over tuinonderhoud?

Neem contact op met Wooncompagnie via 088 - 17 18 190. Of digitaal via het contactformulier.

Staat uw antwoord hier niet tussen?