Ik heb een klacht

Wat verstaan we onder een klacht?
We spreken van een klacht als u niet tevreden bent over de manier waarop Wooncompagnie gehandeld heeft.  Klachten hebben betrekking op algemene zaken, zoals:
- het niet nakomen van afspraken;
- het handelen van medewerkers;
- de kwaliteit van werkzaamheden die door ons of in opdracht van ons zijn uitgevoerd;
- het niet (juist) volgen van procedures;

Heeft u een andere klacht?

Er is iets stuk in de woning. Klik hier om een reparatie te melden.
Burenoverlast melden? Klik hier.
Klacht over de woonruimteverdeling melden? Klik hier.
Klacht over uw huurprijs? Klik hier.
U bent het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Klik hier.

U heeft een klacht over onze dienstverlening. Meld uw klacht online via de postcodecheck. Zo hebben wij direct uw gegevens bij de hand en kunnen wij u beter helpen.

 

Log in met uw postcode

 

Veelgestelde vragen

Kan ik bezwaar maken tegen de voorgestelde huuraanpassing?

Kan ik bezwaar maken tegen de voorgestelde huuraanpassing?

Bent u het niet eens met de voorgestelde huuraanpassing? Dan kunt u bij Wooncompagnie een bezwaarschrift indienen.
U kunt het bezwaarschrift tot 1 oktober indienen. U krijgt van Wooncompagnie antwoord op uw bezwaar. Bent u het niet eens met dit antwoord dan kunt u dit kenbaar maken bij Wooncompagnie en die stuurt het bezwaar door naar de Huurcommissie.

Heeft bezwaar maken tegen de huuraanpassing zin?

Bezwaar maken kan zinvol zijn als:
het huurverhogingspercentage hoger is dan het door het Ministerie vastgestelde percentage;
de huurprijs door de huuraanpassing boven de maximale huurprijsgrens komt te liggen;
eerder de huur door de Huurcommissie tijdelijk is verlaagd, vanwege ernstige onderhoudsgebreken aan de woning en deze gebreken nog niet zijn verholpen (of er loopt nog een dergelijke procedure bij de Huurcommissie).

Let op! U kunt géén bezwaar maken tegen huuraanpassing op grond van ernstige onderhoudsgebreken. Hiervoor kunt u het hele jaar gebruikmaken van een andere procedure bij de Huurcommissie: ‘Een verzoek om tijdelijke huurverlaging vanwege ernstige onderhoudsgebreken’. Meer weten? Kijk op www.huurcommissie.nl of bel 0800 488 72 43. 

Ik heb bezwaar gemaakt tegen de huuraanpassing. Hoef ik de huuraanpassing dan niet te betalen?

Dit is een misverstand. Als u een bezwaarformulier indient, is het duidelijk dat u het niet eens bent met de huuraanpassing. U dient het nieuwe huurbedrag gewoon te betalen. Stelt de Huurcommissie u in het gelijk? Dan storten we het te veel betaalde bedrag naar u terug. 

 

Wanneer kan Wooncompagnie u niet helpen met uw klacht?

Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen als:

- U de klacht anoniem indient.

- U uw klacht hebt voorgelegd aan de rechter, Huurcommissie of een regionale geschillen-/klachtencommissie

- Een deurwaarder of advocaat bij betrokken is.

Ik ben het niet eens met de afhandeling van mijn klacht. Wat nu?

U heeft de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord. Uw klacht wordt dan een geschil.

Waar kan ik terecht met mijn klacht over schoonmaakwerk?

U mag uw klacht melden via ons contactformulier. Of neem contact met ons op via 088 - 17 18 190. Uw klacht wordt direct doorgegeven aan de buurtconsulenten.

Waar kan ik terecht met mijn klacht over tuinonderhoud?

Neem contact op met Wooncompagnie via 088 - 17 18 190. Of digitaal via het contactformulier.

Staat uw antwoord hier niet tussen?