Stadsverwarming

Wat is stadsverwarming?
Het grootste gedeelte van Purmerend is voorzien van stadsverwarming. Dit is een leiding netwerk onder de stad, dat woningen voorziet van warm water en warmte.

Wat is een stadsverwarmingsunit?
Stadsverwarming Purmerend (SVP) zorgt voor de ruimteverwarming en warm tapwater in uw woning. Het water wordt in een grote centrale verwarmd en vervolgens getransporteerd naar de stadsverwarmingsunit in uw woning. U kunt de unit vergelijken met een cv-ketel.

Na hoeveel jaar wordt de stadverwarmingsunit vervangen en wat zijn de consequenties?
Na ongeveer 15 á 17 jaar wordt de unit in uw woning vervangen, Voor de vervanging uit draagt Wooncompagnie de units over aan Stadsverwarming Purmerend(SVP). SVP is vanaf dat moment verantwoordelijk voor het onderhoud van de unit. 

Waarom is mijn unit dan van Stadsverwarming Purmerend?
De overheid heeft in de Warmtewet bepaald dat alle stadsverwarmingsunits eigendom moeten worden van de leverancier van de warmte, in dit geval dus Stadsverwarming Purmerend. Als de unit tegen de vervanging aan lopen zijn wij dus verplicht om deze over te dragen. Huurders die dit betreft krijgen hier persoonlijk bericht van.

Wat betekent dit voor u?
Voorheen betaalde u, via uw huur, aan Wooncompagnie maandelijks een bedrag voor het onderhoud van de warmte-unit. Nadat de unit in uw woning is vervangen, is Stadsverwarming Purmerend eigenaar en betaalt u dit bedrag aan Stadsverwarming Purmerend. Het bedrag is €10,93 (prijspeil 2022) per maand.

Betaal ik dan niet dubbel?
Nee. Vanaf het moment dat uw unit is vervangen verlaagt Wooncompagnie uw huur met €10,93 (prijspeil 2022).

Heeft dit gevolgen voor mijn huurtoeslag?
Omdat u minder huur betaalt, heeft u wellicht ook recht op minder huurtoeslag. U kunt dit inzien en aanpassen op www.toeslagen.nl. Wij adviseren u dit na te kijken, zodat u niet wordt aangeslagen voor te veel ontvangen huurtoeslag. Het is goed om te weten dat Wooncompagnie u niet compenseert als u mogelijk minder huurtoeslag ontvangt.

Snel naar:
Storing aan uw Stadsverwarming

Heeft u een vraag?