Woningruil aanvragen

Nu woningruil aanvragen? Log in met iDIN. 

 

Log in met iDIN

 

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voorwaarden bij woningruil?

Naast de genoemde ‘passendheidsnormen’ gelden enkele andere voorwaarden:
 • Er zijn gemeenten die eerst een woonruimtevergunning verstrekken voordat er mag worden geruild.
 • Na toestemming voor woningruil moeten alle ruilkandidaten de woning daadwerkelijk in gebruik nemen als woonruimte.
 • U dient minimaal één jaar woonachtig te zijn op uw huidige adres.
 • Binnen één jaar na de woningruil mag u de huur niet opzeggen. 
 • Er is geen huurachterstand.
 • Alle plichten uit de huurovereenkomst worden correct uitgevoerd.
 • De woning wordt geaccepteerd zoals hij op dat moment is. Wooncompagnie verricht wel ná de sleuteloverdracht een controle van de woning en zal kleine onderhoudsgebreken dan direct verhelpen.
 • De woning mag geen 'bijzondere' woning zijn (dus bijvoorbeeld geen aangepaste woningen met specifieke woonvoorzieningen).
 • Woningruil is alleen mogelijk als de nieuwe woning ook daadwerkelijk een huurwoning blijft. Sommige woningen worden verkocht, gesloopt of gerenoveerd.
 • De gezinssamenstelling moet in overeenstemming zijn met de grootte van de woning:
  - 6 kamerwoning > 5 slaapkamers (inclusief 'veilige' zolder met vaste trap). Minimaal 3 kinderen (geen leeftijdsgrens).
  - 5 kamerwoning > 4 slaapkamers, minimaal 3 personen. U dient wel minimaal 2 jaar ingeschreven te staan op hetzelfde adres.
  - 4 kamerwoning > 3 slaapkamers, minimaal 2 personen. U dient wel minimaal 2 jaar ingeschreven te staan op hetzelfde adres.
  - 3 of 2 kamerwoning > 2 slaapkamers, geen minimum voor gezinsomvang.
 • De ruilkandidaat moet voldoen aan de geldende inkomenseisen. Klik hier voor de actuele inkomenseisen.

Wat wordt er bedoeld met passendheidsnormen?

Om in aanmerking te komen voor bepaalde woningen moet u voldoen aan een bepaald inkomen, een bepaald aantal personen of een bepaalde leeftijd. Dit verschilt per woning en woonplaats.

Voor alle woningen geldt een inkomensgrens. Het kan ook zijn dat vanwege de grootte van de woning een eis wordt gesteld aan het minimaal aantal personen. En er zijn woningen die bedoeld zijn voor een bepaalde leeftijdscategorie, bijv. 55+.

Wat gebeurt er met mijn huurovereenkomst na woningruil?

Als u ruilt met een andere huurder van Wooncompagnie krijgt u een nieuwe huurovereenkomst. Wooncompagnie ziet een woningruil als een gewone verhuizing. De huur wordt bij een verhuizing aangepast aan de dan geldende streefhuur. Een huurovereenkomst gaat na woningruil altijd in op de eerste van de maand.

Heb ik toestemming nodig voor woningruil?

Ja, u heeft toestemming nodig. Wooncompagnie overweegt onderstaande zaken voordat er wel of geen toestemming voor woningruil wordt gegeven:

 • Woningruil moet voldoen aan de passendheidsnormen. Een jongere mag bijvoorbeeld niet naar een seniorenwoning verhuizen. De passendheidsnormen zijn afhankelijk van het woonruimteverdeelsysteem waar de woningen onder vallen.
 • Het (gezamenlijk)belastbaar inkomen van de ruilkandidaat wordt getoetst aan de huidige regelgeving. Wij toetsen dit aan de hand van uw meest recente definitieve belastingaanslag(en).
 • Als twee huurders van Wooncompagnie willen ruilen, bestaat de mogelijkheid om af te wijken van de bestaande inkomenseisen. Het team Verhuizen moet dit beoordelen en akkoord bevinden.
 • De huidige huurder en de ruilpartner mogen geen huurachterstand hebben.
 • Een ruilpartner waarvan bekend is dat die overlast veroorzaakt, wordt niet snel als nieuwe huurder geaccepteerd.
 • Voor de beoordeling van de voorgaande twee punten vragen wij van de ruilpartner een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder.
 • Wij controleren of de ruilpartner(s) staan ingeschreven op de betreffende adressen. Dit doen wij aan de hand van een historisch uittreksel uit de Basisregistratie personen van de gemeente.
 • Ook controleren wij of u de rechtmatige eigenaar, gebruiker en/of huurder bent van de woning.
 • Voordat Wooncompagnie toestemming verleent vindt er een vooropname plaats in de woning. Beide kandidaten zijn hierbij aanwezig. Pas als alle partijen akkoord zijn over het achterlaten van de woning en er afspraken zijn gemaakt over de eventuele overname en staat van de woning, kan er akkoord gegeven worden door Wooncompagnie.

Ik heb woningruil aangevraagd. Wat nu?

De ruilpartner dient de volgende stukken op te sturen naar Wooncompagnie:
          • Indien van toepassing een verhuurderverklaring ingevuld door de huidige verhuurder
          • Een inkomensverklaring of definitieve belastingaanslag
          • Legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart)
          • Historisch uitreksel bevolkingsregister
          • Laatste drie inkomensspecificaties

Bij vragen of het niet compleet aanleveren van de gegevens, neemt Wooncompagnie contact op met de kandidaat.

Als wij uit de aanvraag al kunnen zien dat de woningruil niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat het inkomen van de ruilpartner niet voldoet aan de EU norm), dan ontvangt u van ons binnen twee weken een schriftelijke afwijzing.

Wordt de huurprijs aangepast bij woningruil?

Ja, de huur van de woning kan worden aangepast aan het huidige prijspeil. 

Controleert Wooncompagnie de staat van een woning bij woningruil?

Ja. De woning dient in goede staat te zijn om in aanmerking te komen voor woningruil. De ruilkandidaat accepteert de woning in de huidige staat. Dit betekent dat Wooncompagnie geen extra onderhoudswerkzaamheden zal uitvoeren.

Staat uw antwoord hier niet tussen?