Hennep

De gevolgen van hennep in een huurhuis
U kent waarschijnlijk de krantenberichten van opgerolde hennepkwekerijen in de buurt. Maar wat zijn de regels als het gaat om het houden van hennepplanten in een huurhuis? En wat zijn de gevolgen? Hieronder vindt u het antwoord op de meestgestelde vragen over hennepteelt.

Welke regels hanteren wij?
Voor de regels rondom hennep volgen wij het wettelijke ‘Hennepconvenant’. De regels zijn overduidelijk: het kweken/houden van hennepplanten (ook niet slechts één) in een huurwoning en tuin is op geen enkele manier toegestaan. Dat staat ook in de huurovereenkomst, waaraan de algemene huurvoorwaarden zijn verbonden.

Wat zijn de consequenties van hennepteelt?
Volgens de wet moet, bij het ontmantelen van een hennepplantage, direct worden overgegaan tot een juridische ontbinding van de huurovereenkomst. Dat gebeurt in de meeste gevallen via de rechter. Een huurder kan ook vrijwillig de huur opzeggen, om op deze manier juridische kosten te voorkomen. Bij het opzeggen van een huurovereenkomst heeft de huurder een maand de tijd om te verhuizen. Dit is wel afhankelijk van het feit of de burgemeester van de gemeente geen bestuurssluiting overweegt (zie kopje; Wat kan de gemeente doen?)

Wat zijn de (mogelijke) overige gevolgen?
De Belastingdienst controleert of de inkomsten uit de hennepteelt officieel zijn opgegeven. Zo niet, dan moet de verschuldigde belasting alsnog worden betaald, inclusief een boete. Het UWV zet een eventuele uitkering stop en vordert de mogelijk ten onrechte ontvangen uitkering terug. De elektriciteitsleverancier sluit de stroom af en de betreffende huurder wordt strafrechtelijk vervolgd.

Wat kan de gemeente doen?
Per gemeente kan er door de burgemeester een beroep worden gedaan op de Opiumwet, het zogeheten Damoclesbeleid. Deze wet geeft de burgemeester het recht, na het ontmantelen van een hennepplantage, de woning hermetisch te sluiten voor de periode van drie maanden. Wooncompagnie kan dit niet tegenhouden. Dit betekent dat een huurder drie maanden de woning niet in mag. Zolang het huurcontract nog niet is ontbonden, loopt de huur gewoon door. Het damoclesbeleid wordt vaak binnen een week na ontmanteling toegepast indien er meer dan 20 planten zijn aangetroffen. In dat geval wordt de woning binnen 2 weken na ontmanteling gesloten, ondanks het feit dat er dan nog een huurovereenkomst actief kan zijn.

Hoe gevaarlijk de hennepteelt?
Hennepteelt is levensgevaarlijk. Voor de bewoners van het pand zelf, maar ook voor omwonenden. Er kleven gevaarlijke risico’s aan de teelt, zoals brand en het vrijkomen van schadelijke gassen.

Wat doet Wooncompagnie eraan?
Wooncompagnie werkt samen met verschillende partijen om hennepkwekerijen op te sporen. We hebben de handen ineengeslagen met gemeenten, politie en met Liander. Ook zijn bewoners in de buurt van de hennepkwekerijen vaak oplettend.

Hoe herkent u een hennepkwekerij?
U herkent een hennepkwekerij aan afgeplakte ramen en deuren (zodat de verlichting van buitenaf niet zichtbaar is), een zoemend geluid (van ventilatoren), stankoverlast, sneeuw dat op een dak(deel) niet blijft liggen en condens op de ramen.

Waar meldt u een mogelijke hennepkwekerij?
Vermoedt u dat er ergens een hennepkwekerij is? Meld het anoniem bij Meld Misdaad Anoniem, 0800 – 7000 (gratis) of bel Team Klantcontact via 0900-20 22 373. Meer weten? https://www.politie.nl/themas/illegale-hennepteelt.html