Ik heb een klacht of geschil

Wat verstaan we onder een klacht?
We spreken van een klacht als u niet tevreden bent over de manier waarop wij hebben gehandeld. Een klacht is dus iets anders dan een reparatieverzoek: hierbij gaat het namelijk zuiver om een verzoek tot het uitvoeren van bepaalde reparatiewerkzaamheden. Klachten hebben betrekking op algemene zaken, zoals:
- het niet nakomen van afspraken;
- het handelen van medewerkers;
- de kwaliteit van werkzaamheden die door ons of in opdracht van ons zijn uitgevoerd;
- het niet (juist) volgen van procedures;

Wilt u burenoverlast melden? Klik dan hier.

Een klacht over de woonruimteverdeling kunt u schriftelijk indienen bij de gemeente waar u woont via één van de onderstaande adressen:
Klachtencommissie Woonruimteverdeling Gemeente Purmerend of Beemster
Postbus15 1440 AA Purmerend
Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing West-Friesland p/a Gemeente Hoorn
Postbus 603 1620 AR Hoorn
Woonruimteverdeling gemeente Waterland en gemeente Edam-Volendam
Postbus 180 1130AD Volendam
Woonruimteverdeling Gemeente Schermer
Postbus 53 1800 BC ALKMAAR Klachtencommissie
Geschillenadviescommissie Kop van Noord-Holland
Postbus 90, 1780 AB Den Helder

Klacht over uw huurprijs?

Voor vragen over huurverhoging, over een verzoek om huurverlaging of over servicekosten kunt u bellen met het secretariaat van de Huurcommissie 0800-4887243, of bezoek de website: www.huurcommissie.nl. Op www.vrom.nl vindt u alle informatie over onderwerpen die betrekking hebben op huren.

U bent het niet eens met de afhandeling van uw klacht? 
Wij vinden het belangrijk dat u zorgeloos woont. En zorgeloos wonen, dat regel je samen. Dus zijn er problemen? Dan doen we er alles aan om die met elkaar op te lossen. Het kan voorkomen dat we er samen toch niet uitkomen. In zo’n bijzonder geval kunnen huurders een klacht indienen bij de geschillencommissie. Er is één geschillencommissie voor alle huurders van de woningcorporaties in Noord-Holland Noord: de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord. U leest hier meer over de geschillencommissie.

Veelgestelde vragen

Ik heb een klacht. Wat is de procedure?

  • Deze kunt u online indienen via of  per brief naar Postbus 160, 1620 AD te Hoorn.
  • Wij registreren uw klacht en sturen u binnen vijf werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging, waarin is vermeld wie de klacht in behandeling heeft. Wij streven er naar iedere klacht binnen vier weken af te handelen. Als te verwachten is dat dit niet lukt, dan wordt u hierover ook schriftelijk geïnformeerd. Mocht u binnen deze termijn van vier weken vragen hebben over de voortgang, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die uw klacht in behandeling heeft.
  • Nadat de klacht is afgehandeld wordt u schriftelijk gevraagd of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Ter afronding van de afhandeling van uw klacht ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging.
  • Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. Uw klacht wordt dan een geschil. Dit wordt ook schriftelijk aan u bevestigd.

Hoe meld ik een spoedreparatieverzoek buiten kantooruren?

Alleen voor noodgevallen kunt u buiten kantooruren bellen naar 0900 20 22 373. Er wordt met u een afspraak gemaakt over het tijdstip van uitvoering, door wie en op wiens kosten de reparatie wordt uitgevoerd. Onder noodgevallen worden alleen klachten verstaan die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende werkdag, zoals:

  •  lekkage aan gas- en waterleiding;
  •  storing aan het elektrische net;
  •  daklekkage;
  •  bevroren waterleiding;
  •  brand;
  •  buitensluiting.

Ik heb zelf een bedrijf ingeschakeld. Mag dat?

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat, als u zelf een bedrijf inschakelt om een reparatie bij u te verrichten, u ook zelf de rekening moet betalen. Kosten van een reparatie die wij uitvoeren om een klacht op te lossen die is ontstaan door nalatigheid, schuld of onoordeelkundig gebruik, zullen wij bij u in rekening brengen

Wooncompagnie heeft een 0900 nummer. Betaal ik daar extra kosten voor?

Nee, u betaalt daar geen extra kosten voor. U betaalt alleen het voor u gebruikelijke beltarief. Dit beltarief is afhankelijk van uw eigen abonnement.

Een afdeling klantenservice met een 0900 nummer mag zelfs geen extra kosten, bovenop het gebruikelijke beltarief, doorrekenen voor het verlenen van service aan haar klanten.

De verwarring ontstaat doordat meerdere informatiediensten gebruik maken van 0900 nummers. Hoeveel u betaalt voor 0900 nummers, andere dan afdelingen klantenservice, hangt af van het informatienummer zelf en uw abonnement.

Voor deze 0900 nummers betaalt u 2 tarieven:

1. Het beltarief: dit zijn uw normale belkosten. De hoogte hangt af van uw abonnement.

2. Het informatietarief: dit bedrag betaalt u voor de informatie of de dienst. Bijvoorbeeld bij een belspel. Het bedrijf achter het informatienummer bepaalt de hoogte van dit informatietarief. Het bedrijf kan een bedrag per minuut of per gesprek rekenen. Soms is er ook een starttarief. U betaalt dit bedrag via uw telefoonrekening.

Bij Wooncompagnie betaalt u dus alleen het beltarief en
niet het informatietarief. 

Meterstanden: Volg regelmatig uw verbruik

Juiste meterstanden zijn belangrijk. Op basis hiervan betaalt u een maandelijks bedrag voor water, gas, elektra en stadsverwarming. Door maandelijks uw meterstanden bij te houden, krijgt u inzicht in uw verbruik en weet u of uw termijnbedrag goed is ingeschat.

Het regelmatig volgen van uw meterstanden is ook de eenvoudigste manier om te zien of u ineens abnormaal meer verbruikt dan voorgaande maanden. Als dat het geval is, bestaat de kans dat u een lek in huis heeft. Als bewoner bent u zelf verantwoordelijk om dit in de gaten houden. Merkt u een enorme toename van uw verbruik? Neemt u dan contact met ons op, zodat we samen kunnen achterhalen waar dit verbruik vandaan komt. 

Hoe vul ik mijn cv bij?

-   Controleer de waterdruk op de meter van uw CV ketel. De zwarte wijzer moet tussen de 1,5 en de 2 bar staan. Staat deze lager dan 1,5 bar, dan is het belangrijk om de CV ketel bij te vullen. 
-   Wanneer u de CV ketel wilt bijvullen is het belangrijk deze eerst te laten afkoelen door de thermostaat naar beneden te draaien. Nadat de CV ketel is afgekoeld trekt u de stekker van de CV ketel uit het stopcontact.
-   In de buurt van de CV ketel vindt u een waterkraan. Sluit een vulslang aan op de waterkraan en laat deze iets vollopen zodat de meeste lucht uit de vulslang verdwijnt. Sluit deze daarna aan op de vulkraan van het verwarmingssysteem. 
-   Draai de waterkraan voorzichtig open en vervolgens de vulkraan door deze 1/4 slag te draaien. 
-   Daarna laat u de waterkraan stromen totdat de druk voldoende hoog is (tussen de 1,5 en de 2 bar). 
-   Draai daarna de vulkraan op het verwarmingstoestel dicht en vervolgens de waterkraan. 
-   Voordat u de slang afkoppelt, houdt u de emmer onder de kraan voor het water dat uit de vulslang zal komen. 
-   Daarna kunt u de CV ketel weer aanzetten.

Wanneer kan Wooncompagnie u niet helpen met uw klacht?

Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen als:

- U de klacht anoniem indient.

- U uw klacht hebt voorgelegd aan de rechter, Huurcommissie of een regionale geschillen-/klachtencommissie

- Een deurwaarder of advocaat bij betrokken is.

Ik ben het niet eens met de afhandeling van mijn klacht. Wat nu?

U heeft de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord. Uw klacht wordt dan een geschil.

Ik heb een storing in mijn cv. Wat kan ik zelf doen?

-   de stekker van de ketel in het stopcontact zit;
-   er geen stroomstoring is opgetreden;
-   er wel gas wordt geleverd;
-   de waakvlam brandt (niet bij hr-combi);
-   er voldoende water in de installatie zit 1,5 bar;
-   de ketelthermostaat goed staat ingesteld;
-   de radiatorkranen openstaan;
-   de kamerthermostaat op de goede temperatuur staat ingesteld;
-   de stekker van de ketel uit stopcontact halen. Wacht 10 seconden. Steek de stekker weer in het stopcontact om de ketel te resetten. 

Hoe ontlucht ik mijn radiator?

-   Thermostaat zo laag mogelijk zetten.
-   Haal de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact, tenzij u een digitaal display heeft. Laat de stekker er dan in
-   Wacht minimaal tien minuten voor u begint met uw verwarming ontluchten.
-   Begin bij de radiator op het laagste punt in uw huis. Werk dan naar boven en eindig met de radiator op het hoogste punt.
-   Sluit de kraan van de radiator die u wilt ontluchten.
-   Houd een doekje bij het ontluchtingsventiel van de radiator en draai het ventiel open. Als er water uit komt, draait het ventiel weer dicht.
-   Draai de radiatorkraan weer open. Als u alle radiatoren heeft ontlucht, kunt u de stekker van de cv-ketel weer in het   stopcontact doen.
-   Controleer op de waterdruk in de cv-ketel goed is. Dat is het geval als de wijzer van de manometer in het groene gedeelte staat, tussen 1,5 en 2 bar. Staat de wijzer in het rode gedeelte, vul de ketel dan bij.

Waar kan ik terecht met mijn klacht over schoonmaakwerk?

U mag uw klacht melden via ons contactformulier. Of neem contact met ons op via 0900 20 22 373. Uw klacht wordt direct doorgegeven aan de buurtconsulenten.

Waar kan ik terecht met mijn klacht over tuinonderhoud?

Neem contact op met Wooncompagnie via 0900 20 22 373. Of digitaal via het contactformulier.

Staat uw antwoord hier niet tussen?