Proef hospitaverhuur Purmerend

Hospitaverhuur – proef gemeente Purmerend
De ruimte in Nederland kunnen we samen beter benutten door het delen van woningen aan te moedigen. Dat dan wij dan ook graag. Wooncompagnie start daarom een proef in de gemeente Purmerend.

Hospitaverhuur: een kamer in je huurwoning verhuren?
Heb je een slaapkamer over die je graag tijdelijk wilt verhuren? Wil je iemand helpen in kamernood? Dat kan in de gemeente Purmerend en noemen we hospitaverhuur. Hospitaverhuur kan ook andere voordelen bieden, zoals het tegengaan van eenzaamheid.

Toestemming nodig van Wooncompagnie
Heb je interesse in het verhuren van een kamer die je toch niet gebruikt? Vind je het leuk wat gezelschap te hebben? Vergeet niet eerst toestemming te vragen aan Hospi Housing.

Als hoofdhuurder vraag je een redelijke prijs
Bij het verhuren van de kamer verblijft de hoofdhuurder zelf ook in de woning. Het is dus geen huisbewaarderschap, waarbij iemand op de woning past. Daarnaast vraag je niet meer dan een redelijke prijs voor de kamer. De huurprijs is maximaal de helft van de huur die je aan Wooncompagnie betaalt.

Wanneer geen toestemming
Wooncompagnie geeft geen toestemming voor kamerverhuur in de volgende gevallen:

  • Je huurt een 1- of 2-kamer woning;
  • Het aantal kamers is kleiner dan of gelijk aan het aantal leden van het huishouden.
  • Er zijn meldingen van overlast, woonfraude of illegale praktijken op het adres.
  • Je huurt minder dan een half jaar van Wooncompagnie.
  • Je huurt een woning die binnenkort gesloopt wordt of waar op korte termijn grootonderhoud wordt uitgevoerd.

Belangrijk om te weten
Verhuur nooit een kamer zonder het bij ons aan te vragen. Dat is illegale onderverhuur en wordt gezien als woonfraude. Degene aan wie je de kamer verhuurt heeft op geen enkele manier recht op afspraken die we met je hebben gemaakt in het huurcontract.

Hulp van Hospi Housing
In de gemeente Purmerend ondersteunt Hospi Housing jou en Wooncompagnie met de praktische zaken. Hospi Housing is een organisatie met een missie. Zij willen

bijdragen aan het beter gebruik maken van bestaande woonruimte door mensen van over de hele wereld met elkaar te verbinden. Het samenbrengen van mensen met een verschillende achtergrond, in verschillende fasen van hun leven en met ieder een eigen, uniek verhaal. Bij Hospi Housing kun je al je vragen kwijt. Kijk op www.hospihousing.com of bel naar +31613388424.

Vraag en antwoord hospitaverhuur

Waar moet een hospita (of hospes) aan voldoen?
Bijna iedereen kan zich aanmelden als hospita. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Het belangrijkste is dat je een kamer of ruimte in huis vrij hebt. Ook moet je Nederlands of Engels spreken.

Waar meld ik mij aan?
Je kunt je aanmelden bij Hospi Housing. Zij helpen jou met alle praktische zaken en beantwoorden al je vragen. 

Moet ik Wooncompagnie om toestemming vragen?
Ja, Wooncompagnie moet altijd toestemming geven. Als je je aanmeldt bij Hospi Housing vragen zij voor jou toestemming bij Wooncompagnie. Een kamer die verhuurd wordt zonder toestemming van Wooncompagnie wordt dat gezien als woonfraude.

Gelden de afspraken in het huurcontract ook voor de huurder van de hospita?
Degene aan wie je de kamer verhuurt heeft op geen recht op afspraken die Wooncompagnie met je heeft gemaakt in het huurcontract.

Moet ik alleen wonen om een hospita te kunnen worden?
Het maakt niet uit of je alleen woont, met een partner of met kinderen.

Hoeveel tijd kost het om een hospita te zijn?
Dat ligt helemaal aan je eigen wensen. Tijd besteden met je huurder is geen verplichting. Je bepaalt helemaal zelf óf en hoeveel tijd je samen spendeert.
Wel adviseren wij om vooraf duidelijke afspraken te maken.

Ik wil wel graag mijn privacy behouden, kan dat wel?
Een aantal huisregels helpen je bij een goede start. Ook heeft Hospi Housing voorbeeld contacten die je als verhuurder gratis kan gebruiken. Hierin staan huisregels en afspraken die je met elkaar maakt.

Hoe gaat dat met de toegang tot de verschillende ruimtes in huis?
Als huurder mag je niet zomaar ongevraagd privékamers van de hospita betreden. Omgekeerd geldt hetzelfde en vragen wij de hospita ook de privacy van de huurder te respecteren. De hospita of huurder van de hospita komen dus niet zomaar ongevraagd de kamers in.

Hoe gaat dat met het gebruik van badkamer, toilet en keuken?
De kamerhuurder moet toegang hebben tot een toilet, badkamer en keuken. Dit mag een gedeelde voorziening zijn.

Ben ik verzekerd bij verhuur van een kamer in mijn woning?
In de meeste gevallen ben je verzekerd bij het verhuren van een kamer in je woning. Dit hangt wel af van de verzekering die je hebt afgesloten en je persoonlijke situatie. In de meeste polisvoorwaarden staat als voorwaarde dat je je verzekeraar op de hoogte stelt als je een kamer in je huis gaat verhuren. Dit geldt voor zowel je inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering.

Neem altijd contact op met je verzekeraar vóórdat je een huurcontract tekent.
Zij kunnen je het beste adviseren over mogelijke gevolgen voor je verzekering(en). Staat jouw verzekering kamerverhuur niet toe? Neem dan contact op met Hospi Housing voor tips over verzekeringen die dit wel toestaan.

Hoe kan ik de huurprijs voor een kamer berekenen?
Het verhuren van een kamer heeft financiële voordelen, zo kun je een maandelijkse huur vragen. Deze mag nooit hoger zijn dan 50% van je maandelijkse huurprijs. Hospi Housing je bij het bepalen van de huurprijs.

Waar moet een kamer aan voldoen?
Het maakt niet uit of je een kleine kamer of een grote zolderkamer hebt. Wel moet een hospitakamer aan een aantal voorwaarden voldoen.

Kan ik als hospita voor langere tijd mijn woning achterlaten?

Als hospitaverhuurder dien je zelf in de huurwoning te wonen waar je een kamer verhuurt.

Heeft het verhuren van een deel van mijn woning invloed op mijn kindertoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget?
Als iemand (bijv. een student) een deel van de woning huurt waarin jij woont en jullie hebben dat vastgelegd in een huurovereenkomst, dan telt dit als 'onderhuur'. De onderhuurder telt dan niet mee bij de berekening van jouw toeslagen. Zie voor meer info de website van de belastingdienst.

Heeft het verhuren van een deel van mijn woning invloed op mijn huurtoeslag?
Bij verhuur aan een student, wat meestal telt als onderhuur, heeft dit geen invloed. Bij een toeslagpartner of medebewoners telt hun inkomen wel mee. Twijfel je of jouw huurder een medebewoner of onderhuurder is? Neem dan contact op met de belastingdienst, zij kunnen je helpen.