Woningcorporaties moeten bij het toewijzen van woningen voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm.

Dit heet ‘Passend toewijzen’. De regering wil hiermee voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Huishoudens met een inkomen hoger dan 43.574 komen niet bij Wooncompagnie in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Mogelijk komt u wel in aanmerking voor een vrije sector huurwoning.

Het inkomen wordt bepaald op basis van het IBRI formulier of een definitieve aanslag van de Belastingdienst.

Bij het toewijzen van een woning kijken we naar uw gezamenlijk belastbaar verzamelinkomen. Hiermee bedoelen we het inkomen van u, uw eventuele partner en andere meerderjarige bewoners. Het inkomen van uw kinderen wordt niet meegerekend.
 

Het belastbaar inkomen toont u aan door een inkomensverklaringsformulier of definitieve aanslag van de belastingdienst. LET OP: dit inkomen wordt omgerekend ('geïndexeerd’) naar 2020. Het inkomen van 2018 wordt geïndexeerd met de vermenigvuldigingsfactor 1,0613

voor het juiste inkomen van 2020. Het inkomen van 2019 wordt geïndexeerd met de vermenigvuldigingsfactor 1,0268 voor het juiste inkomen 2020.

Meer informatie over passend toewijzen vindt u op de website van de verschillende woonruimteverdeelsystemen. 

Veelgestelde vragen

Waar vind ik meer informatie over passend toewijzen en huurtoeslag?

Meer informatie over passend toewijzen en huurtoeslag vindt u op www.rijksoverheid.nl en www.toeslagen.nl. Gebruik de zoektermen ‘Woningwet’ en ‘Passend toewijzen’.

Hoe wordt mijn inkomen getoetst?

Het inkomen wordt bepaald op basis van het IBRI formulier of een definitieve aanslag van de Belastingdienst.

Bij het toewijzen van een woning kijken we naar uw gezamenlijk belastbaar verzamelinkomen. Hiermee bedoelen we het inkomen van u, uw eventuele partner en andere meerderjarige bewoners. Het inkomen van uw kinderen wordt niet meegerekend.

Het belastbaar inkomen toont u aan door een inkomensverklaringsformulier of definitieve aanslag van de belastingdienst. LET OP: dit inkomen wordt omgerekend ('geïndexeerd’) naar 2020. Het inkomen van 2018 wordt geïndexeerd met de vermenigvuldigingsfactor 1,0613

voor het juiste inkomen van 2020. Het inkomen van 2019 wordt geïndexeerd met de vermenigvuldigingsfactor 1,0268 voor het juiste inkomen 2020.


Staat uw antwoord hier niet tussen?