Woningcorporaties moeten bij het toewijzen van woningen voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm. Dit heet 'passend toewijzen'. De regering wil hiermee voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Huishoudens met een inkomen hoger dan €42.436 komen niet bij Wooncompagnie in aanmerking voor een sociale huurwoning. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor een vrije sector huurwoning.
Het inkomen wordt bepaald op basis van een inkomensverklaring of een definitieve aanslag van de Belastingdienst.


Klik op het plaatje om de inkomenseisen te lezen

Bij het toewijzen van een woning kijken we naar uw gezamenlijk belastbaar verzamelinkomen. Hiermee bedoelen we het inkomen van u, uw eventuele partner en andere meerderjarige bewoners. Het inkomen van uw kinderen wordt niet meegerekend.
Uw belastbaar verzamelinkomen staat op de meest recente aanslag Inkomstenbelasting of op de Inkomensverklaring van de Belastingdienst. LET OP: dit inkomen wordt omgerekend (‘geïndexeerd') naar 2019 en hebben corporaties nodig om passend toe te wijzen. U kunt uw (gezamenlijke) inkomen ook zelf berekenen. Vermenigvuldig uw inkomen van 2017 met 1,0517 (indexering) om uw inkomen door te rekenen voor 2019. Heeft u al een inkomensverklaring of aanslag van 2018, dan kunt u deze vermenigvuldigen met 1,0336 voor het juiste geïndexeerde inkomen 2019.

 

Meer informatie over passend toewijzen vindt u op de website van de verschillende woonruimteverdeelsystemen. 

Veelgestelde vragen

Waar vind ik meer informatie over passend toewijzen en huurtoeslag?

Meer informatie over passend toewijzen en huurtoeslag vindt u op www.rijksoverheid.nl en www.toeslagen.nl. Gebruik de zoektermen ‘Woningwet’ en ‘Passend toewijzen’.

Hoe wordt mijn inkomen getoetst?

Bij het toewijzen van een woning kijken we naar uw gezamenlijk belastbaar verzamelinkomen. Hiermee bedoelen we het inkomen van u, uw eventuele partner en andere meerderjarige bewoners. Het inkomen van uw kinderen wordt niet meegerekend. 

Uw belastbaar verzamelinkomen staat op de meest recente aanslag Inkomstenbelasting of op de Inkomensverklaring van de Belastingdienst. LET OP: dit inkomen wordt omgerekend (‘geïndexeerd') naar 2019 en hebben corporaties nodig om passend toe te wijzen. U kunt uw (gezamenlijke) inkomen ook zelf berekenen. Vermenigvuldig uw inkomen van 2017 met 1,0517 (indexering) om uw inkomen door te rekenen voor 2019. Heeft u al een inkomensverklaring of aanslag van 2018, dan kunt u deze vermenigvuldigen met 1,0336 voor het juiste geïndexeerde inkomen 2019.


Staat uw antwoord hier niet tussen?