Passend toewijzen 2023

Passend toewijzen houdt in dat de woningen die woningcorporaties toewijzen aan huurders, moeten passen bij hun inkomen en huishouden. De regering wil hiermee bijvoorbeeld voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure woningen terecht komen.

 

Welk inkomen?
Het inkomen wordt bepaald op basis van het IBRI-formulier of een definitieve aanslag van de Belastingdienst. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar uw gezamenlijk belastbaar verzamelinkomen. Dit is uw inkomen en het inkomen van uw eventuele partner en andere meerderjarige bewoners. Het inkomen van uw kinderen wordt niet meegerekend. In dit overzicht ziet u met welk inkomen en gezinssituatie u tot welke huurprijs u mag huren.

Huishoudens met een inkomen hoger dan € 48.625 komen bij Wooncompagnie niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.

 

Indexering inkomen
Het belastbaar inkomen toont u aan door een inkomensverklaringsformulier of definitieve aanslag van de belastingdienst. LET OP: uw verzamelinkomen rekenen wij om (indexeren) naar 2023. De indexering van inkomens uit 2021 en 2022 naar 2023 bedraagt respectievelijk 10,02% (2021) en 8,02% (2022).

 

Meer informatie over 'Passend toewijzen' vindt u op de website van de verschillende woonruimteverdeelsystemen. 

Veelgestelde vragen

Hoe wordt mijn inkomen getoetst?

Het inkomen wordt bepaald op basis van het IBRI-formulier of een definitieve aanslag van de Belastingdienst. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar uw gezamenlijk belastbaar verzamelinkomen. Dit is uw inkomen en het inkomen van uw eventuele partner en andere meerderjarige bewoners. Het inkomen van uw kinderen wordt niet meegerekend. In dit overzicht ziet u met welk inkomen en gezinssituatie u tot welke huurprijs u mag huren.

Huishoudens met een inkomen hoger dan € 48.625 komen bij Wooncompagnie niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.

Indexering inkomen
Het belastbaar inkomen toont u aan door een inkomensverklaringsformulier of definitieve aanslag van de belastingdienst. LET OP: uw verzamelinkomen rekenen wij om (indexeren) naar 2023. De indexering van inkomens uit 2021 en 2022 naar 2023 bedraagt respectievelijk 10,02% (2021) en 8,02% (2022).

Ik krijg een huurverhoging. Wordt mijn huurtoeslag per 1 juli automatisch aangepast?

Ja, de Belastingdienst / Afdeling Toeslagen past de nieuwe huurgegevens automatisch aan (wij informeren de Belastingdienst over uw nieuwe huurprijs). U hoeft dus niets te doen.

De Belastingdienst kan uw gegevens niet verwerken
Wanneer de Belastingdienst uw gegevens niet kan verwerken ontvangt u in juni een brief met een formulier.  De Belastingdienst vraagt u dan om uw nieuwe huurprijs door te geven.

Meer weten over toeslag?
Neem dan contact op met de Belastingdienst (telefoon: 0800 0543) of kijk op www.toeslagen.nl.

Staat uw antwoord hier niet tussen?