Passend toewijzen 2023

Passend toewijzen houdt in dat de woningen die woningcorporaties toewijzen aan huurders, moeten passen bij hun inkomen en huishouden. De regering wil hiermee bijvoorbeeld voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure woningen terecht komen.

 

Welk inkomen?
Het inkomen wordt bepaald op basis van het IBRI-formulier of een definitieve aanslag van de Belastingdienst. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar uw gezamenlijk belastbaar verzamelinkomen. Dit is uw inkomen en het inkomen van uw eventuele partner en andere meerderjarige bewoners. Het inkomen van uw kinderen wordt niet meegerekend. In dit overzicht ziet u met welk inkomen en gezinssituatie u tot welke huurprijs u mag huren.

Huishoudens met een inkomen hoger dan € 48.625 komen bij Wooncompagnie niet in aanmerking voor een sociale huurwoning.

 

Indexering inkomen
Het belastbaar inkomen toont u aan door een inkomensverklaringsformulier of definitieve aanslag van de belastingdienst. LET OP: uw verzamelinkomen rekenen wij om (indexeren) naar 2023. De indexering van inkomens uit 2021 en 2022 naar 2023 bedraagt respectievelijk 10,02% (2021) en 8,02% (2022).

Heeft u een vraag?