Vrije sector

Wooncompagnie verhuurt ook een klein aantal vrije sector woningen in Purmerend en Monnickendam. De woningen hebben een huurprijs vanaf € 879,66 per maand en zijn geschikt voor mensen die net te veel inkomen hebben voor een sociale huurwoning, maar ook geen woning kunnen of willen kopen.
Voor vrije sector woningen gelden andere inkomenseisen en regels bij toewijzing, dan voor de sociale huurwoningen.

Nieuw aanbod
Vrij komende en beschikbare vrije sector woningen van Wooncompagnie worden aangeboden op de Wooncompagnie Facebookpagina en Woonmatch van de betreffende regio. 

Voorwaarden vrije sector
- U heeft een minimaal belastbaar jaarinkomen van € 52.671, waarbij het uitgangspunt is dat u gezamenlijk beschikt over een netto maandinkomen dat drie keer de maandhuur bedraagt.
- Uw inkomen moet u aantonen met een inkomensverklaring IBRI (deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst of een aanslag van inkomstenbelasting over het voorgaande jaar. Aanvullend kunnen loonstroken opgevraagd worden.
- Als u een andere huurwoning achterlaat, dan vragen wij ook om een verhuurdersverklaring (verklaring van goed huurderschap).

Volgorde van toewijzing
Geïnteresseerden hebben een week de tijd om hun belangstelling voor de vrijkomende vrije sector woning kenbaar te maken. Daarna wordt aan de hand van de volgende criteria bepaald wie de woning aangeboden krijgt:

1. Huurders voor huurders die een (sociale) huurwoning (leeg) achterlaten in de gemeenten Purmerend, Waterland, Edam-Volendam en Beemster.
2. Overige geïnteresseerden

Bij meerdere geschikte kandidaten kan de volgorde van toewijzing bepaald worden aan de hand van loting. Uw inschrijving in Woonmatch als woningzoekenden voor een sociale huurwoning blijft bij het huren van een vrije sector woning gewoon gehandhaafd.