Jaarlijkse huuraanpassing

Per 1 juli 2024 passen we de huurprijs van jouw woning aan. Dit jaar is de huurverhoging niet voor iedereen gelijk.

Wooncompagnie verhoogt dit jaar de huren met verschillende percentages
De overheid bepaalt de maximale huurverhoging. In 2024 is dat gemiddeld 5,3%. Wooncompagnie kiest voor verschillende percentages. We verhogen de huren met 3,7%, 4,5% of 5,3%.

Met welk percentage jouw huur verhoogd wordt, is afhankelijk van de streefhuur van jouw woning
Onder meer de kwaliteit, het type, de locatie en grootte van jouw woning bepalen de streefhuur. Op deze manier denken we de huurverhoging eerlijker te verdelen. De streefhuur van jouw woning staat in het bericht dat je voor 1 mei van ons hebt ontvangen.

De percentages op een rij:

·        Is jouw huur hoger dan de streefhuur? Dan krijg je een huurverhoging van 3,7%
·        Is jouw huur ongeveer hetzelfde als de streefhuur? Dan krijg je een huurverhoging van 4,5%
·        Is jouw huur lager dan de streefhuur? Dan krijg je een huurverhoging van 5,3%
·        Heeft jouw woning energielabel E, F of G? Dan krijg je een huurverhoging van 3,7%.

Reactie Samenwerkende Huurdersorganisatie op huuraanpassing 2024
Wooncompagnie heeft met de Samenwerkende Huurdersorganisatie (SHO) gesproken over het huurbeleid. We zijn met de SHO in gesprek gegaan over de hoogte van de procentuele aanpassing van de huurprijs. Onze adviesaanvraag vindt u hier.

De huurverhoging is hoger dan u de afgelopen jaren van ons gewend bent. De huurdersverenigingen van Wooncompagnie adviseerden een lagere huurverhoging voor 2024. Dit omdat de huurverhoging voor veel huurders fors zal zijn. Zij hebben niet positief gereageerd op de huurverhoging. We begrijpen deze reactie. Helaas is deze verhoging nodig omdat de kosten voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzamen van woningen aanzienlijk zijn gestegen.

Wat is de maximaal redelijke huur?

De huurprijs die je betaalt, noemen we de netto huur. De huur die wij maximaal mogen vragen, heet de maximaal redelijke huur. Deze maximaal redelijke huurprijs wordt bepaald door een puntentelling (de woningwaardering) die door de overheid is opgesteld. Het aantal punten en de bijbehorende maximaal redelijke huurprijs van uw woning kunt u vinden op MijnWooncompagnie.nl. De maximaal redelijk huur ligt bij alle woningen van Wooncompagnie flink hoger dan de huur die u betaalt.

Wat is de streefhuur?

Wanneer een woning vrij komt, wordt deze weer aangeboden voor een bepaalde huurprijs. Deze nieuwe huurprijs heet de streefhuur. De streefhuur is een huurhoogte die Wooncompagnie minimaal redelijk vindt voor een woning. Wij hebben dit jaar de uitgangspunten van de streefhuur aangepast. Dat was nodig omdat er te weinig woningen met een lage huur werden aangeboden aan woningzoekende(n). De streefhuur van veel woningen is dus omlaag bijgesteld. Daarom kan het zo zijn dat de huurprijs die u betaalt, hoger ligt dan de streefhuur van jouw woning.

Hoe kan het dat ik een huurverhoging krijg, en een vrijgekomen woning met een lagere huurprijs wordt aangeboden?

Wij zijn de afgelopen jaren terughoudend geweest met de jaarlijkse huurverhogingen. Helaas is dit jaar de huurverhoging hoger dan u van ons gewend bent. Maar dat is noodzakelijk omdat de kosten voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzamen van woningen aanzienlijk zijn gestegen. De huurverhoging van dit jaar hangt af van de nieuwe streefhuur van uw woning. Als je een netto huur betaalt die hoger is dan de streefhuur, is je huurverhoging 3,7% of 4,5%. De maximale  huurverhoging van 5,3% is alleen voor huurders waarvan de netto huur onder de streefhuur ligt.

 

Veelgestelde vragen over Jaarlijkse huuraanpassing

Ik krijg een huurverhoging. Wordt mijn huurtoeslag per 1 juli automatisch aangepast?

Algemeen

Ja, de Belastingdienst - Afdeling Toeslagen past de nieuwe huurgegevens automatisch aan. Wooncompagnie informeert de Belastingdienst over je nieuwe huurprijs. Je hoeft dus niets te doen. Wanneer de Belastingdienst je gegevens niet kan verwerken ontvangt je in juni een brief met een formulier. De Belastingdienst vraagt je dan om je nieuwe huurprijs door te geven.

Meer weten over toeslag? Neem dan contact op met de Belastingdienst (telefoon: 0800 05 43
) of kijk op de website over toeslagen.

Ontvang je nog geen huurtoeslag?
Misschien kom je hiervoor na de huurverhoging wél in aanmerking. We raden je aan een proefberekening te maken op de de website over toeslagen.

Wanneer kan ik de brief met daarin de huurverhoging verwachten?

Algemeen

Elk jaar vóór 1 mei ontvang je de brief met daarin de huurverhoging.

Als we je e-mailadres hebben ontvangen en je hebt aangegeven dat je jouw post digitaal wil ontvangen dan ontvangt je de huuraanpassing per mail, anders met de post.

Ik zie geen puntentelling over mijn woning op Mijn Wooncompagnie. Hoe kan dit?

Algemeen

In sommige gevallen heeft een woning geen puntentelling. Dit is geval bij onder andere:

  • monumenten
  • woon-zorgcomplexen
  • vrije sector woningen

Toch nog vragen hierover? Neem dan contact met ons op.

Kan ik meerdere malen per jaar een huurverhoging krijgen?

Algemeen

Dat kan. Als je woning is verbeterd, door bijvoorbeeld een nieuwe cv-installatie of dubbelglas, dan is je huur verhoogd naar aanleiding van deze verbetering. Dit staat los van de jaarlijkse huurverhoging. Je huur wordt alsnog per 1 juli meegenomen in de jaarlijkse huurverhoging.

Mijn puntentelling klopt niet. Krijg ik nu een lagere huurverhoging?

Algemeen

Nee, de huurverhoging is wettelijk bepaald. Dit staat los van het aantal punten van de woning, mits de maximale huurprijs niet wordt overschreden.

Uiteraard moet je puntenwaardering wel goed in het systeem staan. Als deze bij jou niet klopt neem dan contact op met klantcontact via 088 17 18 190.

Kan ik na de jaarlijkse huurverhoging de nieuwe huur op dezelfde manier blijven betalen?

Algemeen

Betaal je de huur via een automatisch incasso? Dan wordt met ingang van 1 juli automatisch het nieuwe huurbedrag afgeschreven.

Betaal je op een andere wijze? Bijvoorbeeld via een eigen periodieke overschrijving via telebankieren? Zorg er dan voor dat met ingang van 1 juli het juiste huurbedrag wordt betaald.

Ik huur nog maar net een woning van jullie. Waarom krijg ik nu al een huurverhoging?

Algemeen

Elk jaar vindt de huuraanpassing plaats op 1 juli, ongeacht de ingangsdatum van het huurcontract. Dit is wettelijk zo geregeld. Je kunt dit ook nalezen in de Algemene Huurvoorwaarden.

Mag Wooncompagnie de huur aanpassen per 1 juli 2024?

Algemeen

Ja, dit mag. Wooncompagnie kiest ervoor om de huren gemiddeld minder te verhogen dan mag. Dit jaar geeft de overheid ruimte tot een huuraanpassing van gemiddeld 5,3 procent. Met een huuraanpassing van 3,7%, 4,5% of 5,3% blijft Wooncompagnie  binnen de huurverhogingsruimte die de overheid biedt.

Kan ik eenmalig huurverlaging aanvragen?

Algemeen

Is jouw inkomen na 2021 gedaald en woonde je al voor 1 maart 2023 op je huidige adres? Dan kun je tot en met 30 december 2024 zelf huurverlaging bij ons aanvragen. Dit kan alléén als je vorig jaar geen huurverlaging hebt gehad. Meer informatie over de eenmalige huurverlaging lees je hier.

Is er een mogelijkheid voor huurbevriezing in 2024?

Algemeen

Huurbevriezing betekent dat wij per 1 juli 2024 jouw kale huurprijs niet aanpassen met de jaarlijkse huurverhoging. Dit jaar is het bij Wooncompagnie niet mogelijk huurbevriezing van de jaarlijkse huurverhoging te krijgen.

Koppelt Wooncompagnie de huuraanpassing dit jaar aan mijn inkomen?

Algemeen

Wooncompagnie laat huurverhogingen niet afhangen van het inkomen. Dit jaar koppelen wij de huurverhoging aan de streefhuur van jouw woning.

Waarom is mijn huurprijs niet gelijk aan de streefhuur?

Algemeen

Pas als een bewoner verhuist wordt gekeken wat de hoogte van de huur van de woning moet zijn voor de nieuwe huurder. Omdat de meeste bewoners al langere tijd hun woning huren, wijkt de streefhuur in veel gevallen af van de huurprijs.

Waarom een huuraanpassing?

Algemeen

Wooncompagnie gebruikt de huurinkomsten om woningen te beheren, onderhouden en verbeteren. De kosten daarvan worden steeds hoger. Onder andere omdat bouwmaterialen veel duurder worden. Daarom moeten ook de huren omhoog. Dat is geen goed nieuws.

We vinden het belangrijk dat wonen betaalbaar blijft. Wooncompagnie verduurzaamt haar woningen in een hoog tempo, zodat je energieverbruik daalt. We plaatsen op 3.000 woningen zonnepanelen en zijn volop bezig met het installeren van warmtepompen. Wanneer je woning aan de beurt is, ontvangt je hierover bericht.