Medehuur

Ben je niet getrouwd en is er geen sprake van geregistreerd partnerschap? Maar je wil wel samen op het huurcontract komen te staan? Dat kan. Je dient dan aan te tonen dat er gedurende een periode van twee jaar sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. 

Wat verstaan we onder een duurzame gemeenschappelijke huishouding?
Het gaat erom dat u kunt aantonen dat er sprake is van een duurzame relatie. Daarbij kijken wij naar nu maar ook naar de toekomst. De volgende vragen kunnen u daarbij helpen:

• Wat is de aard van de relatie?
• Woont u op hetzelfde adres?
• Verwacht u de komende jaren bij elkaar te blijven wonen?
• Onderneemt u gezamenlijke activiteiten?
• Is er sprake van zorg voor elkaar?

Aan de hand van de informatie die u verstrekt zal de corporatie beoordelen of u de duurzaamheid van de relatie voldoende heeft aangetoond en daardoor in aanmerking komt voor de woning.

Wanneer is een huishouding niet duurzaam?
Als de verhuurder aangeeft dat je gemeenschappelijke huishouding niet duurzaam is, dan is het aan jou om te bewijzen dat dit wel het geval is. Het is onvoldoende dat je kunt aantonen dat je tijdens het samenwonen de helft van alle kosten en lasten hebt betaald. Als je een affectieve relatie met de huurder hebt, dan is dit evenmin van doorslaggevend belang.

Een relatie tussen kind(eren) en ouder(s) is in beginsel ook geen duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dit geldt ook voor het tijdelijk laten inwonen van bijvoorbeeld studenten. Deze relaties zijn in beginsel eindig.

Veelgestelde vragen over Medehuur

Kan ik automatisch medehuurder worden?

Algemeen

Als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met de hoofdhuurder ben je automatisch medehuurder.

Het is goed om je als medehuurder te laten registreren om problemen in de toekomst te voorkomen.

Let op:

Als je recht hebt op huurtoeslag dan kan dit consequenties hebben. Voor vragen over toeslagen, kan je contact opnemen met de Belastingdienst via  0800 - 0543 (gratis).

Kan mijn inwonend kind medehuurder worden?

Algemeen

Een (volwassen) kind die nog bij zijn ouders woont, wordt niet als medehuurder erkend.
Het is namelijk gebruikelijk dat kinderen op een gegeven moment het ouderlijk huis verlaten om zelfstandig te gaan wonen. In bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk.

Wil je hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op contact. Of neem telefonisch contact op met Wooncompagnie via 088 17 18 190.

Ik ga samenwonen. Moet ik dat melden?

Algemeen

Je meldt dat niet bij ons, maar wel bij de Basisregistratie personen van de gemeente.

Aanvraag medehuurderschap is mogelijk als je minimaal twee jaar samenwoont.

Als je recht hebt op huurtoeslag dan kan dit consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met de Belastingdienst, 0800 0543 Of raadpleeg http://www.toeslagen.nl

Wat verstaan we onder een duurzame gemeenschappelijke huishouding?

Algemeen

Wat verstaan we onder een duurzame gemeenschappelijke huishouding?

Het gaat erom dat je kan aantonen dat er sprake is van een duurzame relatie. Daarbij kijken wij naar nu maar ook naar de toekomst. De volgende vragen kunnen je daarbij helpen:

• Wat is de aard van de relatie?
• Woon je op hetzelfde adres?
• Verwacht je de komende jaren bij elkaar te blijven wonen?
• Onderneem je gezamenlijke activiteiten?
• Is er sprake van zorg voor elkaar?

Aan de hand van de informatie die je verstrekt zal de corporatie beoordelen of je de duurzaamheid van de relatie voldoende hebt aangetoond en daardoor in aanmerking komt voor de woning.

Wanneer is een huishouding niet duurzaam?

Als de verhuurder aangeeft dat je gemeenschappelijke huishouding niet duurzaam is, dan is het aan jou om te bewijzen dat dit wel het geval is. Het is onvoldoende dat je kunt aantonen dat je tijdens het samenwonen de helft van alle kosten en lasten hebt betaald. Als je een affectieve relatie met de huurder hebt, dan is dit evenmin van doorslaggevend belang.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Hoe zeggen we zijn / haar deel van de huur op?

Algemeen

Wanneer er één iemand in de woning achter blijft, zegt de huurder die vertrekt zijn of haar deel van de huur overeenkomst op. Ook hierbij geldt één maand opzegtermijn.

Je zegt met dit formulier een deel van de huur op.