Onderzoek Nieuwsuur - nieuwe afspraken

Afgelopen zomer werden de eerste resultaten van een onderzoek door NOS/Nieuwsuur gepresenteerd over nevenactiviteiten van bestuurders en commissarissen in de corporatiesector. Dit ging over het privé verhuren van woningen in de vrije sector. Dit speelde ook bij een van de commissarissen van Wooncompagnie. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht bij Wooncompagnie. Dit doen zij naast andere hoofdfuncties en nevenactiviteiten. Dit kan zijn in de zorg, vastgoed en politiek. Daardoor kunnen zij waardevolle kennis en ervaring delen met Wooncompagnie.

Nieuwe afspraken gemaakt
Vanwege de uitkomsten van dit onderzoek van NOS/Nieuwsuur, en de daaropvolgende aanpassing van de Governancecode vanuit Aedes, heeft de RvC van Wooncompagnie nieuwe afspraken gemaakt. De eisen aan commissarissen en de manier waarop zij verantwoording afleggen, zijn opnieuw vastgelegd. Voor alle nevenactiviteiten geldt dat zij jaarlijks opnieuw worden beoordeeld. Passen zij nog bij actuele ontwikkelingen in de maatschappij en de waarden van Wooncompagnie? Deze nieuwe afspraken komen terug in de profielschets Raad van Commissarissen.