Samen gezond zijn en gezond blijven

Wooncompagnie is gezond en dat is een groot goed. In ons jaarverslag 2019 ziet u hoe wij ervoor staan en welke prestaties wij vorig jaar, met elkaar, hebben kunnen realiseren. Prestaties waar wij samen trots op mogen zijn. In deze nieuwsbrief vindt u enkele highlights uit ons jaarverslag. Ook vertellen we in welke thema’s wij anno 2020 onze tanden zetten. Zo doen we er alles aan om de ongezonde sociale huurmarkt, zwakkere wijken en onze planeet een ‘vitamineboost’ te geven. Dat vraagt om doeltreffende acties, doorzettingsvermogen en samenwerking. Samen zijn we sterker. Dat is in deze onzekere coronatijden meer dan ooit duidelijk geworden. Ik wens u alle gezondheid, veel leesplezier en kijk uit naar onze samenwerking in de toekomst.

Stefan van Schaik,
directeur-bestuurder
Vitamine Acties tegen de wooncrisis
Het beeld van een sociale huursector met voldoende betaalbaar woningen en toegankelijke, gevarieerde wijken raakt steeds verder uit zicht. Daarom gaven we medio 2019, met de Woonbond en collegacorporatie Rochdale, de wooncrisis een gezicht. Onder de noemer #ikwileenhuis vertelden woningzoekenden hun vaak schrikbarende verhaal. Met deze actie uitten we ook onze kritiek tegen de Verhuurderheffing, één van de schuldigen aan de wooncrisis. Een overweldigend aantal corporaties sloot zich bij ons aan.

Vitamine Betaalbaarheid voorop
Ook in 2019 maakten we ons hard voor betaalbaarheid. Wooncompagnie ging, samen met de Samenwerkende Huurdersorganisaties (SHO) opnieuw voor een gematigd, niet inkomensafhankelijk huurbeleid. De huuraanpassing was gemiddeld 1,2 procent, beduidend lager dan het percentage dat we van de overheid mochten vragen. De cijfers vindt u in ons jaarverslag (pagina 5-6).

Vitamine Creëren van nieuwbouw
We leverden vorig jaar 54 nieuwe woningen op en startten we met de realisatie van 249 woningen. Dat is nog maar het begin. Gezien het aanhoudende woningtekort zetten we in de toekomst volop in op nieuwbouw. Wooncompagnie laat, samen met haar bondgenoten, geen mogelijkheid onbenut om nog meer te investeren in dit thema. We verwachten de komende vijf jaar in totaal 1100 woningen op te leveren.

Vitamine Duurzame maatregelen
In 2019 voerden we, verdeeld over ons werkgebied, uiteenlopende duurzaamheidsprojecten uit. Voor onze huurders en onze planeet. Zo voorzagen we 1000 woningen van dakisolatie en 745 woningen van spouwmuurisolatie. Hierdoor hebben onze woningen nu gemiddeld energielabel B. Om na 2019 nog meer snelheid te maken, startten wij met het plaatsen van zonnepanelen.

Wijken weer veerkracht geven
We gaan voor een aangenaam woonklimaat. We vroegen het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) daarom een Woonbelevingsonderzoek uit te voeren. Uit het onderzoek bleek dat een aantal buurten op onderdelen extra aandacht nodig heeft. Onze Buurtteams gingen met de uitkomsten aan de slag. Komende jaren vraagt het sociaal beheer in wijken en buurten steeds meer en steeds intensievere aandacht. Ons doel: samen zwakkere wijken weer veerkracht geven.

Tevreden bewoners geven ons extra energie
Wooncompagnie gaat voor tevreden bewoners. In 2019 scoorden wij een 7,9 als het gaat om de klanttevredenheid. Dat bleek uit de jaarlijkse meting van het KWH. Dit mooie ‘rapportcijfer’, een verbetering ten opzichte van 2018, geeft ons extra energie.

Samen gezond blijven
De uiteindelijke effecten van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) voor bijvoorbeeld het welzijn van de mensen en onze maatschappij, zijn vooralsnog niet in te schatten. Wij doen wat we kunnen om onze huurders bij te staan. Juist in deze tijden zijn we goed bereikbaar voor bewoners die vragen hebben of gewoon een praatje willen maken.

Een gezonde blik op de toekomst
In 2020 scherpen we onze koers verder aan. We willen meer investeren, de huren betaalbaar houden en maken we ons hard voor wijken waarin mensen zelfstandig en vreedzaam samenleven, ook als ze eigenlijk zorg en begeleiding nodig hebben. Een complexe uitdaging, want tegelijkertijd worden we geacht de schatkist van het rijk te spekken. Eén ding is zeker: we kunnen het niet alleen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we onze doelen bereiken, nu en in de toekomst.