Een klacht over de woonruimteverdeling kunt u schriftelijk indienen bij de gemeente waar u woont via één van de onderstaande adressen:

Klachtencommissie Woonruimteverdeling Gemeente Purmerend of Beemster
Postbus15 1440 AA Purmerend

Regionale Klachtencommissie Woningtoewijzing West-Friesland p/a Gemeente Hoorn
Postbus 603 1620 AR Hoorn

Woonruimteverdeling gemeente Waterland en gemeente Edam-Volendam
Postbus 180 1130AD Volendam

Woonruimteverdeling Gemeente Schermer
Postbus 53 1800 BC ALKMAAR Klachtencommissie

Bovenregionale Geschillenadviescommissie Kop van Noord-Holland
Antwoordnummer 521
1800 VB Alkmaar

Heeft u een vraag?