Huisbewaring

Het kan voorkomen dat je tijdelijk niet in je woning kunt wonen. Bijvoorbeeld als je een aantal maanden naar het buitenland gaat of als je wilt proef samenwonen. In sommige gevallen is het mogelijk dat er iemand anders op je huis past. We noemen dat huisbewaring.

Je blijft huurder, maar zegt je huurcontract onder voorbehoud op
Om voor huisbewaring in aanmerking te komen, zeg je jouw huurcontract onder voorbehoud op. Keer je na het aflopen van de huisbewaring niet terug naar je woning? Dan eindigt je huurcontract. Woon je zelf weer in de woning? Neem dan binnen vijf werkdagen contact met ons op. We ontbinden dan de voorwaardelijke huuropzegging.

Huisbewaring vraag je minimaal één maand voor vertrek aan
Huisbewaring is geen recht. Het is een gunst die Wooncompagnie kan verlenen. Wil je hiervan gebruikmaken? Dan is het belangrijk dat je huisbewaring minimaal een maand voor vertrek aanvraagt.

Wil je aanmerking komen voor huisbwaring? Check hier de regels

 • Huisbewaring geldt voor een periode van minimaal drie maanden tot maximaal één jaar. Bij proef samenwonen is de periode maximaal zes maanden
 • De huisbewaarder is minimaal 18 jaar en heeft geen zelfstandige woning
 • Er mag geen overbewoning ontstaan. De grootte van de woning staat in verhouding tot het aantal personen dat er woont
 • De woning mag niet in gebruik gegeven worden aan een woning- of kamerbemiddelingsbureau
 • De huurder ondertekent een voorwaardelijke huuropzegging. De datum van de huuropzegging zetten we op één maand na het einde van de huisbewaring.
 • De huurder mag zich niet verrijken. Het bedrag dat de huurder aan huisbewaarder vraagt mag niet hoger zijn dan de werkelijke kosten
 • Tijdens de periode van huisbewaring blijft de huurder verantwoordelijk voor de rechten en plichten genoemd in het huurcontract. De huurder blijft ook verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Als dit niet wordt nagekomen, beëindigt Wooncompagnie de huisbewaring.
 • De huisbewaarder werkt mee aan onderhoud aan de woning tijdens de huisbewaringsperiode
 • De huisbewaarder heeft geen recht op de woning door het huisbewaarderschap.
 • De huurder controleert bij de gemeente of het verplicht is om de inschrijving op het adres aan te passen. Is dit het geval, dan volgt de huurder deze aanwijzingen op. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de huurtoeslag.
 • Huisbewaring wordt slechts één keer verleend
 • Als de huurder een huurschuld heeft of overlast veroorzaakt, geven we geen toestemming voor huisbewaring.

Deze voorwaarden zijn geen garantie dat Wooncompagnie akkoord geeft voor huisbewaring. Er kunnen redenen zijn om toestemming te weigeren of om van de regels af te wijken.

Huisbewaring aanvragen? Dan hebben wij naast het aanvraagformulier ook documenten nodig. Welke? dat leest u hier.

Afhankelijk van de reden waarom je huisbewaring aanvraagt, lever je ook de volgende documenten aan:

 • Werk of studie in het buitenland
  Een bewijs van de buitenlandse werkgever of schoolinstelling
 • Proef samenwonen
  Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van het adres van je partner waar je tijdelijk gaat wonen
 • Lange reis naar het buitenland
  Een kopie van je reisstukken waaruit blijkt dat je voor langere tijd in het buitenland bent, zoals een ticket, visum of reisverzekering.

Is er een andere reden waarom je huisbewaring aanvraagt?

In dat geval stuur je de documenten waaruit blijkt waarom je tijdelijk afwezig bent.