Disclaimer

Wooncompagnie besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website zijn geplaatst. Desalniettemin is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wooncompagnie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze site, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

De site van Wooncompagnie biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Wooncompagnie kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Wooncompagnie behoudt zich alle rechten voor, waaronder auteursrechten, op de via de internetsite van Wooncompagnie verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van Wooncompagnie mag zonder schriftelijke toestemming van Wooncompagnie openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.

Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

Deze site maakt gebruik van cookies die het doel hebben om gegevens te verzamelen voor onze web statistieken en werking van de website.