Wooncompagnie is een maatschappelijke onderneming op het gebied van wonen. Onze primaire taak is het verhuren, beheren en bouwen van woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. We dragen zorg voor meer sociale huurwoningen zonder een concessie te doen aan de grootte van de woningen en een zo laag mogelijke huurprijs. 

Wooncompagnie ziet de sociale huursector als een volwaardig onderdeel van de woningmarkt en we zetten ons in voor het verruimen van de keuzemogelijkheden binnen deze sector. Mensen moeten zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen. Een sociale huurwoning is immers geen voorziening maar een thuis!

We verhuren op dit moment ruim 14.000 sociale huurwoningen in de gemeenten Hollands Kroon, Schagen, Opmeer, Medemblik, Hoorn, Alkmaar, Beemster, Purmerend, Edam-Volendam en Waterland.


Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn betrouwbaar, benaderbaar en betrokken, maar wat bedoelen we daar nu echt mee? Betrouwbaar: we zijn open, nemen onze verantwoordelijkheid, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen;
Benaderbaar: we gaan in gesprek, luisteren we voor we een mening hebben en staan open voor andere geluiden en nieuwe initiatieven;
Betrokken: we zijn oprecht geïnteresseerd, leven ons in en betrekken de mensen die het aangaat bij onze beslissingen.

Missie en visie
Onze missie geeft antwoord op de vragen wie we zijn, wat we doen, voor wie we dat doen en hoe we dat doen.

Onze missie is:
We werken aan de best mogelijke woningen tegen de laagst mogelijke prijs, zodat mensen met weinig koopkracht zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen.

Dit komt voort uit de visie dat we vinden dat mensen met verschillende achtergronden een woning naar hun persoonlijke wens moeten kunnen vinden. De sociale huursector dient een volwaardig onderdeel van de woningmarkt te zijn en niet een laatste redmiddel voor wie verder nergens terecht kan. Daarom realiseert Wooncompagnie een woonaanbod tegen een zo laag mogelijke prijs, die past bij de vraag van mensen die zich geen koopwoning kunnen veroorloven. 
De omvang en samenstelling van die groep mensen is afhankelijk van de lokale woningmarkt. Mensen met een bescheiden inkomen hebben op de woningmarkt steeds minder te kiezen en bij die ontwikkeling willen we ons niet neerleggen.
Als mensen zelf kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen, zorgt dat bovendien voor buurten en wijken waar mensen een positieve keuze voor maken. Dit maakt van een afhankelijke huurder een zelfstandige huurder. Het stimuleren van initiatieven van bewoners om zich in een wijk met elkaar te verbinden is voor ons een belangrijke drijfveer.

Op deze prestatievelden leggen wij de lat steeds hoger
• Tevreden bewoners
• Voldoende betaalbare woningen
• Een duurzaam woonaanbod
• Een aangenaam woonklimaat

Over onze bijdrage op deze velden maken we prestatieafspraken met huurders en gemeenten.