Leveranciers

Sinds 1 januari 2010 zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Wooncompagnie van kracht. Wooncompagnie hanteert eigen inkoopvoorwaarden bij opdrachten en contracten die zij afsluit met derden voor werken en leveringen van diensten en/of materialen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd en worden regelmatig aangepast aan eventuele nieuwe dwingende wetgeving of door andere oorzaken. Wij plaatsen de Algemene Inkoopvoorwaarden op de website zodat er vooraf inzage mogelijk is voor iedereen die geconfronteerd zal worden met deze voorwaarden. Bovendien verlangen wij van al onze leveranciers dat zij zich conformeren aan onze gedragscode en integriteitscode.

Bent u een nieuwe leverancier en/of denkt u iets voor ons te kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@wooncompagnie.nl.

Wij zorgen er dan voor dat deze informatie terecht komt bij de betreffende afdeling.