Passend toewijzen

Passend toewijzen houdt in dat de woningen die woningcorporaties toewijzen aan huurders, moeten passen bij hun inkomen en huishouden. De regering wil hiermee bijvoorbeeld voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure woningen terecht komen.

Welk inkomen?

Het inkomen wordt bepaald op basis van het IBRI-formulier of een definitieve aanslag van de Belastingdienst. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar jouw gezamenlijk belastbaar verzamelinkomen. Dit is jouw inkomen en het inkomen van je eventuele partner en andere meerderjarige bewoners. Het inkomen van jouw kinderen wordt niet meegerekend.

Huishoudens met een inkomen hoger dan € 52.671 komen bij Wooncompagnie niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Het belastbaar inkomen toon je aan door een inkomensverklaringsformulier of definitieve aanslag van de belastingdienst.
LET OP: jouw verzamelinkomen rekenen wij om (indexeren) naar 2024. De indexering van inkomens uit 2022 en 2023 naar2024 bedraagt respectievelijk 1,17% (2022) en 1,08%
(2023).