Huurachterstand

Het kan gebeuren dat je door omstandigheden niet op tijd de huur kan betalen. Het team Huurbetaling is het aanspreekpunt om je problemen mee te bespreken. Heb je een huurachterstand of gaat het niet lukken om de huur te betalen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten, zodat we samen kunnen kijken naar een gepaste oplossing. Je kunt telefonisch contact opnemen met het team Huurbetaling. Dit kan op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00, telefoonnummer 088 17 18 190

Brief van het incassobureau

Heb je een brief ontvangen van het incassobureau? Dan is er geen betalingsregeling meer mogelijk met Wooncompagnie. Je kunt in dat geval contact opnemen met het incassobureau, zij helpen je graag verder.

Veelgestelde vragen over Huurachterstand

Ik kan de huur niet betalen, wat kan ik doen?

Algemeen

Wat gebeurt er als je de huur niet op tijd betaalt?

Als je de huur niet op tijd betaalt krijg je een betalingsherinnering van Wooncompagnie. Hierin staat het bedrag dat voor een bepaalde datum betaald moet zijn.

Wanneer Wooncompagnie na de uiterste betaaldatum nog geen betaling heeft ontvangen en er ook geen contact is geweest, zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.

Dit leidt altijd tot extra kosten en in het uiterste geval tot een huisuitzetting. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat je op tijd met ons contact opneemt.

We denken graag met je mee, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling.

Wanneer kom je in aanmerking voor een betalingsregeling?

Algemeen

Er zijn een aantal voorwaarden die bepalen of je wel of geen betalingsregeling kunt maken met Wooncompagnie. 

• Je hebt verder geen openstaande rekeningen bij Wooncompagnie.
• Je hebt voldoende geld op je rekening staan. Een betalingsregeling verloopt altijd met een automatische incasso, het bedrag wordt automatisch van je rekening afgeschreven. Het is belangrijk dat het saldo op je rekening dit wel toelaat.
• Je huurt langer dan één jaar de woning.
• Je hebt in het afgelopen jaar nog niet gebruik gemaakt van een betalingsregeling.
• Je betaalt de normale maandelijkse huur op tijd.
• Je houdt je aan de afspraken van de betalingsregeling met Wooncompagnie. Als een afspraak niet wordt nagekomen, kan het incassobureau ingeschakeld worden.
• Je hebt nog geen brief van het incassobureau ontvangen.

Je kunt online geen betalingsregeling afsluiten. Neem hiervoor telefonisch contact op met het team Huurbetaling op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 via 088 17 18 190.

Wie kan mij helpen bij schulden en betalingsproblemen?

Algemeen

Er zijn organisaties die je kunnen helpen bij schulden en betalingsproblemen, bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij je eigen gemeente. Je kunt zelf contact opnemen of je doet samen met een medewerker van onze afdeling Huurbetaling. Samen kijken jullie naar wie je het beste kan helpen met het oplossen van de financiële problemen.

• Wij kunnen je in contact brengen met Humanitas. Humanitas biedt een vrijwilliger die samen met je gaat kijken hoe er meer balans kan komen tussen uitgaven en inkomsten en hoe betalingsachterstanden kunnen worden ingelopen. Je kunt ook zelf contact opnemen met Humanitas De Kop

• Wij kunnen je aanmelden voor hulpverlening. Hierbij geven wij je naam en adresgegevens door en de hoogte van de betalingsachterstand. Heb je hier bezwaar tegen? Je kan ons dit telefonisch laten weten via 088 17 18 190

• Ook SchuldHulpMaatje kan u begeleiden bij uw financiële problemen. Het NIBUD / Geldfit. Zij helpen u met uw geldzaken en hebben tips voor u. 

Ik heb een brief van de deurwaarder ontvangen. Wat nu?

Algemeen

Neem contact op met de desbetreffende deurwaarder. Als er een incassodossier bij de deurwaarder ligt betekent dit dat wij de vordering uit handen hebben gegeven. De deurwaarder behandelt het dossier verder.