Klacht melden

Ben je huurder van Wooncompagnie?

Gerelateerde vragen

Ik heb een klacht over (medewerkers van) Wooncompagnie. Waar kan ik terecht?

Algemeen

Wij vinden het belangrijk dat je zorgeloos woont. En zorgeloos wonen, dat regel je samen. Dus zijn er problemen? Dan doen we er alles aan om die met elkaar op te lossen. Het kan voorkomen dat we er samen toch niet uitkomen. In zo’n bijzonder geval kunnen huurders een klacht indienen bij de geschillencommissie. Er is één geschillencommissie voor alle huurders van de woningcorporaties in Noord-Holland Noord: de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord.

Wat doet de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?
Een klacht wordt door de huurder altijd eerst voorgelegd aan de corporatie. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht of de uitkomst, dan kan je je klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. De geschillencommissie beoordeelt klachten van huurders en brengt vervolgens een onafhankelijk advies uit aan de woningcorporatie. Met dit advies kan de klacht worden opgelost. Het advies kan voor de corporatie ook aanleiding zijn om bepaalde zaken in de toekomst anders te doen. Zo werken we met elkaar aan een nog betere dienstverlening.

Wie maken deel uit van de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord?
De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en uit leden die zijn voorgedragen door de huurdersorganisaties en uit leden die zijn voorgedragen door de woningcorporaties. De commissieleden zijn onafhankelijk, onpartijdig en maatschappelijk betrokken: ze weten wat er speelt in de samenleving en vinden het belangrijk dat we met elkaar zo aangenaam mogelijk wonen en leven.

Je hebt een klacht. Wat nu?
Een klacht bij de Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord dien je in per e-mail of per post. Je geeft duidelijk aan wat er aan de hand is en onderbouwt je klacht eventueel met documenten of beeldmateriaal. Als de klacht in behandeling kan worden genomen dan krijg je een uitnodiging om deel te nemen aan een hoorzitting. Je kunt je tijdens de zitting laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een andere persoon. Je klacht wordt kosteloos behandeld en je kunt deze altijd weer intrekken. De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een klacht zijn:

 • een klacht mag niet later dan een jaar na het ontstaan van de klacht worden ingediend;
 • een klacht mag niet anoniem ingediend worden of discriminerend van aard zijn;
 • uit de klacht moet duidelijk zijn wat de corporatie wordt verweten;
 • klachten waar volgens de wet alleen een rechter of de huurcommissie over mogen oordelen, zullen niet in behandeling worden genomen;
 • de corporatie moet voldoende in de gelegenheid zijn geweest om de klacht op te lossen;
 • de klager moet zelf belang hebben bij het oplossen van de klacht;
 • een klacht mag niet al eerder aan een andere onafhankelijke instantie zijn voorgelegd;
 • een klacht mag niet al eerder door de geschillencommissie zijn behandeld en voorzien van een advies, ook als de corporatie besloten heeft van het advies af te wijken.

  Het volledige overzicht van voorwaarden vind je hier.

Hoe verloopt de procedure?
Binnen twee weken nadat je de klacht hebt ingediend, krijg je van de geschillencommissie bericht. De commissie laat weten of je klacht in behandeling kan worden genomen. Is dat het geval? Dan wordt je binnen drie weken na ontvangst van alle relevante informatie van jouw en van de corporatie, uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens die hoorzitting kan je je verhaal doen. Ook de woningcorporatie komt aan het woord. De hoorzitting is besloten en anoniem: Jouw klacht en persoonlijke gegevens blijven dus binnenskamers. De commissie geeft, op basis van alle verstrekte informatie, een onafhankelijk advies aan de corporatie. Uiteraard ontvang je ook een exemplaar van het advies.

Wat als je een klacht bij de geschillencommissie hebt ingediend en je vindt dat de klacht niet goed is afgehandeld? Dan kun je je melden bij de Huurcommissie of de Commissie Governancecode.

Een klacht indienen?
Je kunt jouw schriftelijke klacht opsturen naar:
Bovenregionale Geschillencommissie Noord-Holland Noord
Antwoordnummer 521
1800 VB Alkmaar
(een postzegel is niet nodig)

Je mag de klacht ook per e-mail versturen naar: geschillencommissieNHN@gmail.com

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht over de huurprijs. Waar kan ik terecht?

Algemeen

Voor vragen over huurverhoging, over een verzoek om huurverlaging of over servicekosten kun je bellen met het secretariaat van de Huurcommissie 0800-4887243, of bezoek de website: www.huurcommissie.nl. Op www.vrom.nl vindt u alle informatie over onderwerpen die betrekking hebben op huren.

Meer over dit onderwerp

Wanneer kan Wooncompagnie mij niet helpen met mijn klacht?

Algemeen

Wij kunnen je klacht niet in behandeling nemen als:

 • Je de klacht anoniem indient.
 • Je de klacht hebt voorgelegd aan de rechter, Huurcommissie of een regionale geschillen-/klachtencommissie
 • Er een deurwaarder of advocaat bij betrokken is.
Meer over dit onderwerp