Tijdelijke woningen Middenmeer

Een paar weken geleden besloot het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon dat er aan de Hoornseweg in Middenmeer 48 tijdelijke woningen komen. Deze woningen zijn voor Oekraïense vluchtelingen, statushouders en spoedzoekers. Middenmeer is hiermee de eerste van meerdere tijdelijke huisvestingslocaties in Hollands Kroon. Voor de woningen aan de Hoornseweg gaat de gemeente Hollands Kroon samenwerken met Wooncompagnie. Daarvoor zijn op 30 november de contracten getekend. Een belangrijke stap benadrukt Mark Versteeg.

Wethouder Mark Versteeg: ‘De vraag naar woningen is heel groot en soms ook echt heel urgent. We werken hard aan structurele oplossingen, maar er zijn ook echt tijdelijke manieren nodig om mensen een dak boven het hoofd te bieden. Daar is dit een goed voorbeeld van. Wij zijn blij dat we hierin kunnen samenwerken met Wooncompagnie’.

Een volkshuisvester voor alle woningzoekenden
Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie: ‘Als Wooncompagnie willen we mensen in verschillende omstandigheden een fijn thuis in een fijne buurt bieden. Ook mensen die snel een woning nodig hebben. Helaas zijn de wacht- en zoektijden op dit moment te lang’. Wooncompagnie wil snel haar totale woonaanbod verruimen met meer en gevarieerde nieuwe permanente woningen. De doorlooptijd van veel nieuwbouwprojecten is alleen zo lang dat er woningzoekenden zijn die tussen de wal en het schip vallen.

Van Schaik vervolgt: ‘De gemeente steekt haar nek uit door, vooruitlopend op meer permanente woningen, een tijdelijke bufferlocatie te creëren. Gezien de maatschappelijke urgentie zullen wij de gemeente hierin steunen. De gemeente zet zich daarbij ook in voor snelle realisatie van locaties voor nieuwe woningen van permanente kwaliteit. Wij zijn blij dat we hierin goed kunnen samenwerken en samen woonkansen voor woningzoekenden creëren’.

Samenwerking met gemeente, Wonen Plus Welzijn, wijkteam en Vluchtelingenwerk
Wooncompagnie wordt eigenaar van de 48 woningen. Zij zorgen voor de bouw en het onderhoud, ook verhuren zij ongeveer zestien woningen aan spoedzoekers. Zo’n 32 woningen zet de gemeente in om Oekraïense vluchtelingen en statushouders een dak boven het hoofd te bieden. Wethouder Welzijn, Mary van Gent: ‘De gemeente zorgt dat het straks prettig wonen wordt in en rond de woningen. Daarvoor komt er bijvoorbeeld een aanspreekpunt voor bewoners van én rond de locatie. De toekomstige bewoners krijgen de hulp die zij nodig hebben. Daar gaan Wonen Plus Welzijn, het wijkteam, Vluchtelingenwerk en nog veel andere partijen samen met ons voor zorgen. Voor iedereen op en rond de locatie is het een nieuwe situatie, daar hebben we echt oog en oor voor’.

Op 6 december mogelijkheid om vragen te stellen 
Wooncompagnie en de gemeente werken samen om de woningen nog voor de zomer van 2024 in gebruik te nemen. Dan doen zij niet alleen. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Middenmeer krijgen bijvoorbeeld de ruimte om mee te denken over hoe de buitenruimte rond de woningen eruit komt te zien. Begin november hebben ruim 400 betrokkenen een brief gehad over de plannen. Op 6 december is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de brief en het plan. Tussen 19.15 uur en 20.30 uur staan enkele medewerkers van de gemeente en van Wooncompagnie klaar in de Meerhoeve om op verzoek informatie duidelijker te maken.