Ik heb last van de buren

U ervaart overlast of hinder van de buren. Wat kunt u zelf doen?
Wat vervelend dat u een conflict heeft met uw buren. Wij adviseren u met uw buren een gesprek aan te gaan om te bespreken waar u last van hebt/heeft. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Een buurtbemiddelaar helpt bij problemen tussen buren, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast. Ook kan Buurtbemiddeling u advies geven hoe u zelfstandig het gesprek aan kunt gaan met uw buren. Een buurtbemiddelaar is een onafhankelijk iemand, niet van Wooncompagnie. Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op één van de volgende websites:

- Buurtbemiddeling Schagen
- Buurtbemiddeling Purmerend
- Buurtbemiddeling Schermer
- Buurtbemiddeling Edam-Volendam
- Buurtbemiddeling Hollands Kroon
- Buurtbemiddeling Waterland

Wat als u er samen niet uit komt?
Als u er zelf niet met de buren uit komt of wanneer bemiddeling niet heeft geholpen, dan is de volgende stap het bijhouden van een dagboek.

Wat vragen wij van u?
Op basis van één klacht kunnen wij vaak niet veel voor u doen. Wanneer er sprake is van fysiek geweld of andere grensoverschrijdende zaken kan dit vanzelfsprekend wel. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de hinder / overlast, vragen wij u een dagboek in te vullen. Wat vragen wij van u?

1. Houd zelf een dagboek bij van de overlastklachten die u ervaart in de komende vier weken.
2. Benoem alleen de feiten van de overlast / hinder (tijd, duur en klacht). Vraag de buren die dezelfde overlast / hinder ervaren om ook een dagboek bij te houden. Samen staat u altijd sterker.
3. Stuur het bijgehouden dagboek na vier weken naar het buurtteam dat bij u in de buurt werkzaam is.
4. Nadat u het dagboek hebt opgestuurd, neemt het desbetreffende buurtteam binnen twee weken contact met u op.
5. In het geval dat er sprake is van strafrechtelijke zaken (of zorgelijk gedrag), schakelt u dan (ook) de wijkagent in van uw gemeente via 0900-8844.

Een huurder uit zijn woning zetten?

Een huurder uit zijn woning zetten?

Veel mensen denken dat een woningcorporatie huurders bij overlast gemakkelijk uit hun huis kan zetten. Dit is zeker niet het geval. Alleen de rechter kan bepalen of een overlastgever zijn/haar huurwoning moet opgeven. Voor een huisuitzetting hebben wij een dossier met (heel veel) klachten nodig, er moeten meerdere buren zijn die dezelfde overlast ervaren en elke huurder moet een eigen dagboek bijhouden. De overlast moet langdurig en structureel van aard zijn. Daarnaast moet er voldoende aantoonbaar bewijs dat één van de buren de overlastgever is. Pas dan kunnen we een juridische procedure starten.

Betrokken buren moeten bereid zijn om in een rechtszaak te getuigen tegen de overlastveroorzaker. Dit zijn langdurige en zeer kostbare procedures, die niet worden opgestart zonder stevige dossieropbouw. Uiteindelijk is het ook niet ons doel om bewoners op straat te zetten. Ons doel is voornamelijk om de overlastveroorzaker te laten inzien dat zijn/haar gedrag voor irritaties zorgt en dat daar niemand bij gebaat is. Gelukkig gebeurt het dus zelden dat een huurder door ons uit zijn huis wordt gezet op basis van overlast.