Petitie ouderenzorg overhandigd

Geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen! Dat is de kern van een advies aan de politiek, waaraan ruim 1500 mensen bijgedragen hebben. De petitie is meer dan 3200 keer ondertekend. De petitie en het advies is overhandigd aan Tweede Kamerleden. Dit gebeurde door vertegenwoordigers van cliënten, zorgprofessionals en burgerinitiatieven.

Verschillende partijen zijn nu in gesprek over de vraag: hoe kunnen we de visie en concrete voorstellen uit dit advies verwezenlijken? De opstellers constateren dat de ouderenzorg vastloopt, en geven aan: ‘De manier waarop de zorg voor oudere mensen nu georganiseerd is, schiet tekort. Een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg ontbreekt. Wat we nodig hebben, is radicale vernieuwing. Nieuwe ouderenzorg, lokaal geregeld, voor ons allemaal, door ons allemaal. Overal vinden mensen en organisaties elkaar al om welzijn en zorg in eigen hand te nemen. Omdat het dan beter kan: menselijker. Maar ze lopen op tegen regels, instanties die niet samenwerken en constante financiële druk’.

Daarom bieden de betrokkenen de politiek een toekomstvisie aan en roepen op om:

  • een klimaat van rust te creëren: financieel en in regelgeving;
  • ruimte te bieden aan alle initiatiefrijke mensen en organisaties in het land die op hun eigen manier vorm willen geven aan de ouderenzorg van morgen;
  • heldere kaders te scheppen en positieve prikkels te geven;
  • lokale zeggenschap over zorg en hulp te verankeren in de wet.

Naast de petitie-oproep voor de noodzakelijke landelijke randvoorwaarden, zijn mensen en organisaties die bij het advies betrokken zijn geraakt nu in gesprek. Over wat zij zelf en samen kunnen doen om de visie en concrete voorstellen praktijk te maken.Het uitgebreide advies is hier te bekijken en downloaden. Mensen en organisaties die zich aangesproken voelen, vinden op die pagina ook mogelijkheden om aan te haken of steun te betuigen.

 

Bij vragen: neem contact op via d.dronkert@loc.nl of 06 1514 9585.